Honden

Honden zorgen voor veel plezier, maar soms ook voor overlast. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken zijn er enkele regels voor hondenbezitters. 

Honden uitlaten en hondenlosloopplaatsen

In Arnhem mogen honden in bijna de gehele openbare ruimte uitgelaten worden. De honden moeten wel altijd en overal aangelijnd zijn. Op plekken die zijn ingericht voor kinderen, zoals speelplaatsen en schoolpleinen is het niet toegestaan om je hond uit te laten. Hondenbezitters hebben overal een opruimplicht en moeten dus altijd opruimmiddelen bij zich hebben. 

Op ongeveer 30 plekken in de stad zijn Hondenlosloopplaatsen  . Deze locaties zijn te herkennen aan de paal met het groene bordje, met de tekst 'Losloopgebied'. Honden kunnen hier vrij bewegen. Ook op een hondenlosloopplek geldt de opruimplicht. Op overtreding van deze regels staat een boete van € 95. 

Gevaarlijke honden 

Het komt regelmatig voor dat er bijtincidenten met honden plaatsvinden. We hebben de taak om op te treden bij (dreigende) bijtincidenten door honden. De burgemeester treedt in acute situaties op tegen gevaarlijke en bijtende honden in het kader van de openbare orde en veiligheid. Er kan een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd worden of een hond kan in beslag genomen worden. Bijtincidenten kunt u bij ons of bij de politie melden.

Hondenbelasting en regels

Wij innen geen hondenbelasting. Wel moeten hondenbezitters zich aan bepaalde regels houden. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de geldende regels over honden en hondenpoep uitgebreid beschreven. Wie zich niet aan de regels houdt riskeert een boete. De hoogte van de boete verschilt per overtreding. U kunt de regels vinden op www.overheid.nl