Schade en gevaar door of overlast van dieren

Dieren kunnen schade, gevaar en overlast voor mensen veroorzaken. Op deze pagina leest u wat u daarbij kunt doen.

Ratten en muizen

Voor de volksgezondheid is het vooral belangrijk om te voorkomen dat ratten in de buurt van mensen komen. Voor particuliere gebouwen en terreinen is dit volgens de Woningwet en het bouwbesluit een verantwoordelijkheid van de bewoners. U kunt verschillende maatregelen nemen om ratten en muizen te weren (zie voor een overzicht de website van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen). 

Treft u toch ratten aan op eigen terrein of in uw huis? Neem dan contact op met Rentokil B.V. via telefoonnummer 0800-4455999. De inzet van Rentokil is voor inwoners kosteloos.

Muskusratten

Als u muskusratten heeft gezien, dan kunt u een melding doen bij de Muskusrattenbestrijding van Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344-649451 of via de site www.waterschaprivierenland.nl.

Bijen, hommels, wespen en hoornaars

Bijen en hommels geven zelden overlast. U kunt bijenzwermen melden bij een imker via de Imkersvereniging Arnhem Velp en omstreken. Een imker komt de zwerm kosteloos ophalen. Indien overlast wordt veroorzaakt door een nest dat zich in de openbare ruimte of aan een gemeentelijk gebouw of schoolgebouw bevindt, kunt u via Fixi een melding maken

Wespen zijn zeer nuttige dieren. Wespennesten worden daarom alleen aangepakt als zij gevaar opleveren voor mensen. Dit kan vaak zonder ze te doden. Als het nest bijvoorbeeld goed bereikbaar is (het zit bijvoorbeeld in een vogelhuisje) kan het verplaatst worden. En als het seizoen bijna voorbij is, is iets doen niet nodig (wespen leven maar 1 seizoen). Het is verstandig om een professionele wespenbestrijder in te schakelen. Wij grijpen alleen zo diervriendelijk mogelijk in bij wespennesten op plekken in de openbare ruimte waar veel kinderen of ouderen zijn. In die gevallen kunt u een Fixi melding maken

Nesten van de Aziatische hoornaar moeten wel bestreden worden. De Aziatische hoornaar is namelijk een invasieve exoot en schadelijk voor inheemse soorten als honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten. Hoe u de Aziatische hoornaar kunt herkennen en wat u moet doen als u ze aantreft kunt u lezen op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). 

Eikenprocessierups

Voor de bestrijding van de eikenprocessierups kunt u een melding doen bij de gemeente via www.arnhem.nl/melding, Fixi of telefonisch via telefoonnummer 0800 - 1809. Lees meer over de bestrijding van de eikenprocessierups.

Duiven

Overlast van duiven voorkomen we op een diervriendelijke wijze door het werk van de Stichting Duiventil Arnhem Elderveld te subsidiëren. De stichting vangt duiven op in een duiventil en ruilt de meeste eieren voor nepeieren zodat de duivenpopulatie in de stad beperkt blijft.

Ganzen

In Arnhem zijn er veel ganzen. Deze zorgen in Arnhemse wateren vaak voor meer verschillende soorten blauwalg. Sommige van deze blauwalgen zijn schadelijk voor mensen en dieren. We proberen daarom in samenwerking met het waterschap op diervriendelijke wijze het aantal ganzen te verminderen. We doen dit door het broeden moeilijker te maken doordat er rasters op populaire broedplaatsen zijn gemaakt in de Lauwersgracht en park Presikhaaf. Daarnaast wordt er aan nestbeheer gedaan, dat betekent dat we ervoor zorgen dat niet alle eieren in een nest uitgebroed kunnen worden. Dit wordt gedaan door de eieren onder te dompelen in een vloeistof waardoor de eieren niet uitkomen. Per nest zorgen we dat 2 eieren wel uitgebroed kunnen worden. Hierdoor worden er weinig nieuwe ganzen geboren.

Steenmarters

Meer informatie over steenmarters vindt u op de website van de Zoogdiervereniging.

Teken

Jaarlijks worden ruim 1 miljoen mensen gebeten door een teek. De overlast komt vooral voor tussen maart tot en oktober. Informatie over het voorkomen, controleren en melden van tekenbeten vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Vleermuizen

Heeft u een vleermuis aangetroffen in uw tuin of huis? Ga dan naar de Vleermuiswerkgroep Gelderland.

Wolven

De provincie Gelderland vergoedt schade van wolven aan vee en in het leefgebied van de wolf ook kosten van preventie. Kijk hiervoor op de website van de Provincie Gelderland

Dode dieren

U kunt dode dieren in de openbare ruimte melden bij de Dierenambulance, telefoonnummer 026-3649111.

Overige dieren en vragen

Heeft u schade, gevaar en/of overlast van andere diersoorten op eigen terrein? Kijk dan eens op www.kad.nl. Het KAD is het kennis- en adviescentrum op het gebied van verantwoord en duurzaam plaagdierbeheer voor de hele Benelux.