Overlast en bestrijding van dieren en ongedierte

Plaagdieren kunnen voor overlast zorgen en ziekten overdragen. Daarnaast kunnen door het knaaggedrag (aan leidingen en kabels) van ratten en muizen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals kortsluiting en brand. Op deze pagina leest u wat u moet doen bij overlast.

Ratten

Treft u ratten aan op eigen terrein of in uw huis neem dan contact op met SUEZ, afdeling ongediertebestrijding via telefoonnummer 0800-3666999. Bij bewoners komt SUEZ gratis voor inspectie en bestrijding. Bedrijven kunnen tegen betaling SUEZ of een andere ongediertebestrijder inschakelen. Lees ook wat u kunt doen om overlast van ratten te voorkomen.

Ratten in openbare ruimte

Treft u ratten aan in de openbare ruimte? Geef bij uw Fixi-melding duidelijk de locatie door waar u de ratten gezien heeft. 
 

Muskusratten

Als u muskusratten heeft gezien, dan kunt u een melding doen bij de Muskusrattenbestrijding van Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344 - 649 451 of via de site www.waterschaprivierenland.nl.

Bijen

Voor het melden van bijenzwermen en bijennesten kunt u contact opnemen met één van de Arnhemse imkers via de website bijenzwerm.nl.

Teken

Jaarlijks worden ruim 1 miljoen mensen gebeten door een teek. De overlast komt vooral voor tussen maart tot en oktober. Informatie over het voorkomen, controleren en melden van tekenbeten vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Eikenprocessierups

Voor de bestrijding van de eikenprocessierups kunt u een melding doen bij de gemeente via www.arnhem.nl/melding, Fixi of telefonisch via telefoonnummer 0800 - 1809. Lees meer over de bestrijding van de eikenprocessierups.

Dode dieren

U kunt dode dieren in de openbare ruimte melden bij de Dierenambulance, telefoonnummer 026 - 364 91 11.

Overige ongedierte en vragen

Heeft u overlast van plaagdieren en ongedierte op eigen terrein? Bel dan met een erkend bedrijf voor plaagdierenbestrijding.

Meer informatie vindt u ook op www.kad.nl. Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming. 

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met de klantenservice van de gemeente Arnhem via telefoonnummer 0800-1809.