Overlast en bestrijding van dieren en ongedierte

Plaagdieren kunnen voor overlast zorgen en ziekten overdragen. Daarnaast kunnen door het knaaggedrag (aan leidingen en kabels) van ratten en muizen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals kortsluiting en brand.

  • Heeft u overlast van of wilt u plaagdieren of ongedierte in openbaar gebied verwijderen, dan kunt u bellen naar de Klantenservice van gemeente Arnhem, tel. 0900-1809.
  • Heeft u overlast van en wilt u plaagdieren of ongedierte op particulier terrein bestrijden dan kunt u bellen naar een erkend bedrijf voor plaagdierenbestrijding.
  • Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming. Het KAD adviseert en beantwoordt vragen van burgers op het gebied van plaagdieren. Ook kunt u kijken op www.kad.nl. Telefoon 0317- 41 96 60.

Ratten

Treft u ratten aan op particulier of openbaar terrein, dan kunt u met de SUEZ, afdeling ongediertebestrijding, contact opnemen, tel. 0800 366 69 99 (kosten worden altijd vergoed).

Muskusratten

Als u muskusratten heeft gezien, dan kunt u een melding doen bij de Muskusrattenbestrijding van Waterschap Rivierenland, tel. 0344 - 649 451 of via de site www.waterschaprivierenland.nl.

Bijen

Voor het melden van bijenzwermen en bijennesten kunt u contact opnemen met één van de Arnhemse imkers via de website bijenzwerm.nl.

Teken

Jaarlijks worden ruim 1 miljoen mensen gebeten door een teek. De overlast komt vooral voor tussen maart tot en oktober. Informatie over het voorkomen, controleren en melden van tekenbeten vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Eikenprocessierups

Voor de bestrijding van de eikenprocessierups kunt u een melding doen bij de gemeente. Telefoonnummer 0900-1809. Zie bestrijding eikenprocessierups

Dode dieren

U kunt dode dieren in de openbare ruimte melden bij de Dierenambulance, telefoonnummer 026 - 364 91 11.