Bestrijding eikenprocessierups

In Arnhem komt de eikenprocessierups voor. Deze jeukrups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups die van mei tot en met augustus in eikenbomen zit.

De rupsen verplaatsen zich ’s nachts in groepen (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten. U herkent de nesten aan een dicht spinsel van vervellinghuidjes, brandharen en uitwerpselen. Ook zijn de bladeren van de boom kaalgevreten.

Meer over de eikenprocessierups leest u op de website van het RIVM.

Melden overlast eikenprocessierups

Heeft u een nest met jeukrupsen gezien? Kijk dan eerst op de online kaart of de locatie al bij ons bekend is. Als nog niemand de locatie heeft gemeld, kunt u deze doorgeven via Fixi. Dat kan via de website of via de Fixi-app.

Melding maken via website

De Fixi app is te downloaden in de Appstore en Google Playstore:

We verwijderen nesten met jeukrupsen in bomen in de openbare ruimte. De plekken waar de gezondheidsrisico's het grootst zijn (bijvoorbeeld vlakbij schoolpleinen en speeltuinen) pakken we als eerste aan. Meldingen van nesten op particulier terrein nemen we niet in behandeling.

Kaart met gesignaleerde nesten

We inspecteren de eikenbomen in Arnhem. Op de online kaart staan de locaties van eikenbomen en nesten die al bij ons bekend zijn. Op de kaart staat waar

  • een melding is gedaan
  • het nest helemaal is verwijderd
  • het nest voor een deel is verwijderd
Bestrijding vooraf

Biologisch bestrijdingsmiddel

Op een aantal plekken gebruiken we een biologisch bestrijdingsmiddel, een bacteriepreparaat. Het middel spuiten we in de eiken. Dit zijn plekken waar ieder jaar veel eikenprocessierupsen zitten en de risico’s voor de gezondheid het grootst zijn. 

We passen het middel niet toe in de bossen en parken en plekken waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Samen met de Vlinderstichting bepalen we waar deze bestrijding het meeste effect heeft. Zo voorkomen we dat andere rupsensoorten onnodig worden bestreden. Het bestrijdingsmiddel is niet schadelijk voor de gezondheid van mensen en (huis)dieren. Het wordt op het eikenblad gespoten. Wanneer de rups ervan eet, gaat hij dood. 

Aaltjes

Om de eikenprocessierups te bestrijden, gebruiken we ook nematoden. Dat zijn aaltjes die de rupsen van binnenuit doodmaken. 

Het juiste spuitmoment is afhankelijk van een aantal factoren: de temperatuur, bladontwikkeling van de eikenbomen en de ontwikkeling van de rups. De uitvoering is daardoor niet ruim van te voren te plannen. Net als in voorgaande jaren spuiten we voornamelijk ’s avonds en ’s nachts. Dat kan geluidsoverlast veroorzaken. Het voordeel van ’s nachts werken is dat de (weers)omstandigheden gunstiger zijn voor het middel en dat het resultaat beter is. Aaltjes kunnen bijvoorbeeld slecht tegen UV-licht. 

Nesten verwijderen

Als na de behandeling met het bestrijdingsmiddel de rupsen toch in een boom zitten, zuigen we de rupsennesten met speciale stofzuigers weg. We geven prioriteit aan locaties waar het risico op overlast het hoogst is. Denk hierbij aan speeltuinen, woonbuurten en drukke fiets- en wandelroutes.

Natuurlijke beheersing

We halen niet overal de nesten weg. Bijvoorbeeld in bossen of langs autowegen, waar mensen en dieren minder last hebben. 

We zorgen ook voor biodiversiteit, een natuurlijke bestrijding. Zo maaien we veel bermen en velden waar eiken staan op een ecologische manier. Dit trekt insecten aan en daardoor ook vogels. Natuurlijke vijanden van de jeukrups zijn onder andere lieveheersbeestjes, wantsen, gaasvliegen, en veel vogels, zoals koolmezen, spreeuwen, kauwen en vinken. 

Nest in eigen tuin?

Zit er een nest met eikenprocessierupsen in een eik in uw tuin? Laat dit dan verwijderen door een deskundig bedrijf. Zo voorkomt u gezondheidsklachten.