Ligplaatsvergunning woonschip

Een ligplaatsvergunning voor een woonschip (woonboot of woonark) geeft u voor onbepaalde tijd het recht om met uw woonschip een ligplaats in te nemen.

De ligplaatsvergunning staat op naam van de eigenaar en is vaartuig- en plaatsgebonden.

Vergunning nodig?

Om in aanmerking te komen voor een ligplaatsvergunning moet u een bestaand woonschip met een geldige ligplaatsvergunning kopen. Daarna kunt u een verzoek indienen om de ligplaatsvergunning op uw naam over te laten schrijven. Alleen voor bestaande en geregistreerde ligplaatsen wordt een ligplaatsvergunning verleend. 

Kosten

Een ligplaatsvergunning kost € 288. Ook in geval van weigering moet u een deel van dit bedrag betalen. Leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Belangrijk om te weten

  • Het woonschip dient in hoofdzaak voor bewoning te worden gebruikt.
  • Ligt uw woonboot/-ark in Rijks- of in Provinciaal water dan dient u naast de vergunning van de gemeente ook een vergunning bij de desbetreffende instantie aan te vragen.
  • Naast een ligplaatsvergunning heeft u ook een huurovereenkomst voor ingebruikname van de grond nodig indien de gemeente eigenaar is van die grond. 
  • Aansluitingen op nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon e.a.) dienen door de bewoner rechtstreeks geregeld te worden met het betreffende nutsbedrijf.

Aanvragen of wijzigen

Ligplaatsvergunning aanvragen of wijzigen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over uw eigen aanvraag of over de aanvraag van iemand anders, waar u rechtstreeks bij betrokken bent, kunt u bezwaar maken.

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.