Ligplaatsvergunning woonschip

Een ligplaatsvergunning voor een woonschip (woonboot of woonark) geeft u voor onbepaalde tijd het recht om met uw woonschip een ligplaats in te nemen.

De ligplaatsvergunning staat op naam van de eigenaar en is vaartuig- en plaatsgebonden.

Vergunning nodig?

Om in aanmerking te komen voor een ligplaatsvergunning moet u een bestaand woonschip met een geldige ligplaatsvergunning kopen. Daarna kunt u bij de afdeling Vergunningen en Toezicht een verzoek indienen om de ligplaatsvergunning op uw naam over te laten schrijven. Alleen voor bestaande en geregistreerde ligplaatsen wordt een ligplaatsvergunning verleend.

Behalve een vergunning kan een huurovereenkomst met de gemeente Arnhem nodig zijn voor het in gebruik nemen van gemeentegrond.

Kosten

Een ligplaatsvergunning kost € 288,-. Ook in geval van weigering moet u een deel van dit bedrag betalen. Leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

(Zie Legesverordening 2019)

Belangrijk om te weten

Het woonschip dient in hoofdzaak voor bewoning te worden gebruikt.
Ligt uw woonboot/-ark in Rijks- of in Provinciaal water dan dient u naast de vergunning van de gemeente ook een bij de desbetreffende instantie aan te vragen.
Naast een ligplaatsvergunning heeft u ook een huurovereenkomst voor ingebruikname van de grond nodig indien de gemeente eigenaar is van die grond. Als de gemeente Arnhem eigenaar is van de grond, heeft u naast een ligplaatsvergunning ook een huurovereenkomst voor ingebruikname van de grond nodig .
Voor meer informatie over de privaatrechtelijke overeenkomst kunt u contact opnemen met Rita Kleijwegt van Vastgoedmanagement via rita.kleijwegt@arnhem.nl of het Vastgoedservicepunt via 026 3773700 / vastgoedbedrijf@arnhem.nl.
Voor alle andere vragen over ligplaatsen kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0900-1809.

De afgegeven vergunningen voor als niet-wenselijk aangewezen locaties binnen de gemeente Arnhem worden op termijn ingetrokken. Dit gebeurt zodra een andere locatie voor deze woonschepen wordt aangewezen. Dit is gebaseerd op het Aanwijzingsbesluit Woonbootlocaties van het college van burgemeester en wethouders van Arnhem d.d. 11 juli 2012.
Aansluitingen op nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon e.a.) dienen door de bewoner rechtstreeks geregeld te worden met het betreffende nutsbedrijf.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met het besluit, kunt u als belanghebbende op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Als u het besluit wilt laten schorsen, dan moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Hieraan zijn kosten verbonden. (Zie voor actuele tarieven griffierechten Rechtbank Gelderland www.rechtspraak.nl)

Aanvragen

 

Ligplaatsvergunning digitaal aanvragen

Let op:

  • Wijzigingen in de ligplaatsvergunning geeft u door met het aanvraagformulier.
  • Bijbehorende voorzieningen bij het woonschip, zoals steigers en drijvende pontons, zijn essentiële voorzieningen voor het wonen op het water. Deze wijzigingen geeft u door via het meldingsformulier.

U stuurt het meldingsformulier naar de afdeling Vergunning en Toezicht van de gemeente Arnhem, postbus 9200, 6800 HA Arnhem.
Als de aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen. De aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan, het Aanwijzingsbesluit Woonbootlocaties en de bepalingen in de Algemeen Plaatselijke Verordening voor Arnhem (artikel 5.3a.4  APV). Advies kan worden ingewonnen bij de Havenmeester en indien nodig Rijkswaterstaat.

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging. Gemiddeld ontvangt u na 8 weken bericht of de vergunning is verleend.

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0900-1809.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie