Riool verstopt

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Voor het onderhoud en het functioneren van het gemeentelijk riool betaalt u rioolheffing. Als gebruiker bent u ook verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de riolering. Is de riolering verstopt? In sommige gevallen kunt u dit zelf oplossen.

Wat kunt u zelf doen? 

Is het riool verstopt? Als het water in uw gootsteen of uw douche niet meer doorloopt kunt u het volgende doen. Probeer eerst met een zuignap of ontstopper de afvoer op gang te krijgen: 

 1. Zorg dat er een laagje water in de bak staat en dicht het overloopgat met een doek
 2. Plaats de zuignap op de afvoer en druk deze helemaal in
 3. Beweeg de zuignap op en neer tot er vuil uit de afvoer omhoog komt
 4. Helpt dit niet, schroef dan de sifon (zwanenhals) los en maak deze grondig schoon. Ontvet de afvoer door er soda en heet water door te spoelen

Helpt dit ook niet, dan zit de verstopping mogelijk ergens anders in de leiding. 

Verstopping ergens anders

Zit de verstopping ergens anders, dan is het belangrijk om eerst uit te zoeken waar de verstopping zit. Dit in verband met eventuele kosten die voor het verhelpen van de verstopping worden gemaakt. 
Is de riolering die bij uw woning hoort verstopt? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de leiding tot aan de erfgrens. Ook als op uw grond erfpacht zit, is de riolering tot aan de erfgrens uw verantwoordelijkheid. Is de riolering op gemeentelijk terrein verstopt, dan is de gemeente verantwoordelijk. Neem in dit geval altijd contact met ons op voor u handelt.   

Waar zit het erfgrensputje (ontstoppingsstuk)?

Om uit te zoeken op welk terrein de verstopping bevindt moet u de erfgrensput (of ontstoppingsstuk) vrij graven. Het erfgrensputje vindt u tegen de erfgrens van uw perceel met de openbare ruimte. Het putje zit altijd op uw eigen terrein. Wanneer u uw afvoer deelt met 1 of meerdere buren, dan kan het putje zich ook bij uw buren in de tuin bevinden. Het putje zit meestal onder de grond op ongeveer 70 centimeter tot 1,5 meter diepte. De ligging staat vaak op de bouwtekeningen van uw huis. Heeft u geen tekening? Neem dan contact op met de gemeente. 

Geen erfgrensputje aanwezig

Is er geen erfgrensputje aanwezig? Maak dan ter hoogte van de erfgrens zelf een gat naar de leiding. Zorg ervoor dat u in geen geval in het openbare gebied graaft of laat graven, zoals bijvoorbeeld in het trottoir. Neem in de volgende gevallen altijd contact met ons op: 

 • Als het nodig is om in de openbare grond te graven, zoals het trottoir 
 • Als de gevel van de woning de erfgrens is en u aan kunt geven waar de leiding het pand verlaat
 • Als de locatie van de leiding niet bekend is. Laat deze dan eerst via een loodgieter/ontstoppingsbedrijf opsporen voor u contact met ons opneemt. 

Erfgrensputje gevonden, en dan?

Als u het erfgrensputje heeft gevonden kunt u zien waar de verstopping zich bevindt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Het erfgrensputje of ontstoppingsstuk staat vol met water. Controleer hierbij of de verstopping wordt veroorzaakt door wortels in de grond of slechte constructie van het ontstoppingsputje. Is dit niet het geval, dan zit de verstopping in het gemeentelijk riool. Om hier achter te komen doet de gemeente een onderzoek. Neem hiervoor contact met ons op. Bij het onderzoek zijn 2 uitkomsten mogelijk: 
 1. De verstopping wordt veroorzaakt door een gebrek aan de rioolleiding op gemeentegrond. In dit geval verhelpt de gemeente de verstopping en neemt de oorzaak weg. De kosten hiervoor neemt de gemeente voor haar rekening.
 2. De verstopping komt door verkeerd gebruik van de riolering, bijvoorbeeld door vetlozing of het spoelen van maandverband door wc. De gemeente verhelpt de verstopping en verhaalt de kosten op de gebruiker.
 • Het erfgrensputje staat leeg. In dit geval zit de verstopping in het particuliere deel van de riolering. U dient hierbij zelf de verstopping te verhelpen. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. 

Vergoeding van gemaakte kosten

Als de verstopping in het gemeentelijke riool zit en de oorzaak niet bij u ligt, heeft u recht op een vergoeding van de gemaakte kosten. Deze vergoeding geldt voor het opgraven en later dichten van uw erfgrensput. U krijgt de werkelijk gemaakte kosten terug tot een maximum van € 125. De vergoeding kan alleen plaats vinden wanneer u een officiële rekening indient. De rekening (of een kopie) van de werkelijk gemaakte kosten kunt u opsturen naar de gemeente: 

Gemeente Arnhem
T.a.v. Intergemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie
Postbus 5465
6802 EL Arnhem

Heeft u een bedrijf ingeschakeld om uw riool te ontstoppen? Dan kunt u deze kosten niet verhalen op de gemeente. Ook niet als het bedrijf aangeeft dat het gemeentelijke deel van de riolering verstopt was. Zodra duidelijk is dat het gemeentelijke deel van de riolering verstopt is, moet het bedrijf zijn handelingen staken. Zit de verstopping in het gemeentelijke riool, neem dan altijd contact met ons op. Wij zullen de verstopping dan verhelpen.

Heeft u het riool laten doorspuiten via uw toiletpot? Ook dan kunnen kosten niet worden vergoed. Het is dan onduidelijk waar de verstopping zat. De verstopping wordt immers altijd weggespoten. Ook is de oorzaak van de verstopping niet meer te achterhalen. Andere activiteiten zoals cameraonderzoek in het riool worden ook niet vergoed.