Zorg en welzijn

 • Sociale wijkteams

  Sinds 2015 zijn er in Arnhem wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassen, jeugd en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen.

 • Leerlingenvervoer

  Vanaf 1 januari 2018 vormen de sociale wijkteams de toegang tot de inzet van het leerlingenvervoer in Arnhem. Voor wijzigingen en nieuwe aanvragen voor vervoer, kunt u terecht bij het wijkteam. Deze taak voeren de wijkteams uit in opdracht van de gemeente Arnhem.

 • Mantelzorg

  Veel Arnhemmers verlenen mantelzorg. Dat is goed voor de stad. De gemeente ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren.

 • Chronisch zieken en gehandicapten

  Maakt u meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor een van deze regelingen.

 • Huiselijk geweld

  Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Hulp is dichterbij dan u denkt.

 • Subsidieregeling voor peuteropvang

  Gemeente Arnhem subsidieert peuterplekken voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. In Arnhem zijn er ongeveer 50 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar de gemeente dit aanbod subsidieert.

Meer onderwerpen