Zorg en welzijn

 • Sociale wijkteams

  Bij de sociale wijkteams kunt u terecht met vragen over zorg en welzijn, jeugdzorg en inkomen. De coaches van het wijkteam zoeken samen met u een oplossing om zorg en ondersteuning snel, goed en dichtbij huis te organiseren.

 • Leerlingenvervoer

  In bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind van en naar school regelen. U kunt als ouder of verzorger een verzoek daarvoor indienen. Voorwaarde is dat uw kind naar de dichtstbijzijnde school gaat van de onderwijsvorm die u hebt gekozen.

 • Mantelzorg

  Veel Arnhemmers verlenen mantelzorg. Dat is goed voor de stad. De gemeente ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren.

 • Chronisch zieken en gehandicapten

  Maakt u meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor een van de volgende regelingen:

 • Huiselijk geweld

  Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Hulp is dichterbij dan u denkt.

 • Subsidieregeling voor peuteropvang

  Gemeente Arnhem subsidieert peuterplekken voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. In Arnhem zijn er ongeveer 50 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar de gemeente dit aanbod subsidieert.

Meer onderwerpen