Zorg en welzijn

 • Sociale wijkteams

  Sinds 2015 zijn er in Arnhem wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassen, jeugd en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen.

 • Leerlingenvervoer

  Vanaf 1 januari 2018 vormen de sociale wijkteams de toegang tot de inzet van het leerlingenvervoer in Arnhem. Voor wijzigingen en nieuwe aanvragen voor vervoer, kunt u terecht bij het wijkteam. Deze taak voeren de wijkteams uit in opdracht van de gemeente Arnhem.

 • Mantelzorg

  Veel Arnhemmers verlenen mantelzorg. Dat is goed voor de stad. De gemeente ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren.

 • Chronisch zieken en gehandicapten

  Maakt u meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor een van deze regelingen.

 • Huiselijk geweld

  Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Hulp is dichterbij dan u denkt.

 • Peuteropvang

  Alle peuters in de gemeente Arnhem mogen naar de peuteropvang*. Daar kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Peuteropvang is goed voor de ontwikkeling van uw kind en zorgt voor een goede start op de basisschool.

Meer onderwerpen