Zorg en welzijn

 • Sociale wijkteams

  Sinds 2015 zijn er in Arnhem wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassen, jeugd en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen.

 • Leerlingenvervoer

  Vanaf 1 januari 2018 vormen de sociale wijkteams de toegang tot de inzet van het leerlingenvervoer in Arnhem. Voor wijzigingen en nieuwe aanvragen voor vervoer, kunt u terecht bij Team Vervoer van Wijkteams Arnhem. Deze taak voert Wijkteams Arnhem uit in opdracht van de gemeente Arnhem.

 • Mantelzorg

  Veel Arnhemmers verlenen mantelzorg. Dat is goed voor de stad. De gemeente ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren.

 • Chronisch zieken en gehandicapten

  Maakt u meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor een van deze regelingen.

 • Hulp bij een scheiding

  Gaat u uit elkaar en heeft u behoefte aan hulp? Dan kunt u voor praktische informatie, ondersteuning of een luisterend oor terecht bij het Digitaal Scheidingsloket. Het is mogelijk voor u en uw kind(eren) om zorgen en vragen (anoniem) te delen met professionals. Kijk voor meer informatie op de website van het Digitaal Scheidingsloket.

 • Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

  Bij huiselijk geweld is thuis geen veilige plek meer. Bijvoorbeeld omdat een gezinslid gewelddadig is tegen een kind of volwassene. Huiselijk geweld wordt ook gepleegd door niet-huisgenoten, bijvoorbeeld een verzorger, een ex-partner of een familielid

Overige zorg en welzijn