Zorg en welzijn

 • Sociale wijkteams

  In Arnhem zijn sociale wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassen, jeugd en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer in Arnhem regelt u via Wijkteams Arnhem. Voor nieuwe aanvragen voor vervoer en wijzigingen kunt u bij hen terecht. Wijkteams Arnhem voert dit uit in opdracht van de gemeente.

 • Mantelzorg

  Veel Arnhemmers verlenen mantelzorg. We ondersteunen mantelzorgers op verschillende manieren.

 • Chronisch zieken en gehandicapten

  Maakt u meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor een van deze regelingen.

 • Hulp bij een scheiding

  Gaat u uit elkaar en heeft u behoefte aan hulp? Dan kunt u voor praktische informatie, ondersteuning of een luisterend oor terecht bij het Digitaal Scheidingsloket. Het is mogelijk voor u en uw kind(eren) om zorgen en vragen (anoniem) te delen met professionals. Kijk voor meer informatie op de website van het Digitaal Scheidingsloket.

 • Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

  Bij huiselijk geweld is thuis geen veilige plek meer. Bijvoorbeeld omdat een gezinslid gewelddadig is tegen een kind of volwassene. Huiselijk geweld wordt ook gepleegd door niet-huisgenoten, bijvoorbeeld een verzorger, een ex-partner of een familielid

Overige zorg en welzijn