Zorg en welzijn

 • Sociale wijkteams

  In Arnhem zijn sociale wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassen, jeugd en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer in Arnhem regelt u via Wijkteams Arnhem. Voor nieuwe aanvragen voor vervoer en wijzigingen kunt u bij hen terecht. Wijkteams Arnhem voert dit uit in opdracht van de gemeente.

 • Mantelzorg

  Veel Arnhemmers verlenen mantelzorg. We ondersteunen mantelzorgers op verschillende manieren.

 • Chronisch zieken en gehandicapten

  Maakt u meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor een van deze regelingen.

 • Hulp bij een scheiding

  Gaat u uit elkaar en heeft u behoefte aan hulp? Dan kunt u voor praktische informatie, ondersteuning of een luisterend oor terecht bij het Digitaal Scheidingsloket. Het is mogelijk voor u en uw kind(eren) om zorgen en vragen (anoniem) te delen met professionals. Kijk voor meer informatie op de website van het Digitaal Scheidingsloket.

 • Vrijwilligers

Overige zorg en welzijn