Zorg en welzijn

 • Zorg en ondersteuning dichtbij

  Bij de sociale wijkteams kunt u terecht met vragen over zorg en welzijn, jeugdzorg en inkomen. De coaches van het wijkteam zoeken samen met u een oplossing om zorg en ondersteuning snel, goed en dichtbij huis te organiseren.

 • Chronisch zieken en gehandicapten

  Maakt u meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking? Mogelijk komt u in aanmerking voor een van de volgende regelingen:

 • Mantelzorg

  Veel Arnhemmers verlenen mantelzorg. Dat is goed voor de stad. De gemeente ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren.

 • Huiselijk geweld

  Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Hulp is dichterbij dan u denkt.

 • Jeugd

  Arnhem is een jonge stad. Er wonen ruim 40.000 jongeren onder de 25 jaar. Zij moeten de kansen krijgen én pakken om jong te zijn en zich zo breed mogelijk te ontplooien

 • Sport en bewegen in Arnhem

  Maar liefst 64% van de Arnhemse bevolking sport of beweegt. Sport verbindt, sport beweegt, sport vitaliseert, sport ontspant en vooral: sport pleziert!

Meer onderwerpen