Arnhemse Aanpak Statushouders

In Arnhem vinden we het belangrijk dat iedereen mee doet. Dat geldt ook voor alle nieuwe Arnhemmers die we de afgelopen jaren hebben mogen verwelkomen. Een gedeelte van deze groep bestaat uit statushouders die zelf verantwoordelijk waren voor hun inburgering.

Vanaf 2021 zorgt de gemeente ervoor dat de inburgering goed verloopt, maar voor die tijd ontvingen statushouders een lening en moesten zij zelf zorgen voor hun inburgering. Voor statushouders die de taal (nog) niet beheersen was dit een moeilijke opgave. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat een deel van deze groep achterstanden heeft opgelopen en moeite heeft om goed in te burgeren. 

Samenwerking 

Omdat we vinden dat iedereen zich volledig welkom én thuis moet voelen in Arnhem is op donderdag 26 oktober het project gestart met de naam Arnhemse Aanpak Statushouders. Dat doen we samen met NewBees, Scalabor en het Sportbedrijf Arnhem. Bijzonder aan deze samenwerking is dat alle partijen ervaringsdeskundige medewerkers inzetten. Deze medewerkers zijn bekend met de uitdagingen waar statushouders tegenaan lopen en spreken soms letterlijk de taal om statushouders uit te nodigen om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten. Daarnaast kunnen ook andere ketenpartners zich bij dit project aansluiten. 

NewBees

Statushouders worden wegwijs gemaakt in de wijk, begeleid door een ‘sleutelfunctionaris’ met als doel om uiteindelijk zelfstandig te participeren in de wijk. Op een laagdrempelige/leuke manier laat NewBees mensen kennismaken met activiteiten in de buurt en wordt er samen met de sleutelfunctionaris gekeken aan welke activiteiten de deelnemer mee kan doen. De sleutelfunctionaris heeft tevens een signaalfunctie op het gebied van ondersteuningsbehoefte qua eenzaamheid, gezondheid en andere leefgebieden. Doel is om deelnemers meer de deur uit te krijgen. Ook organiseert NewBees zo’n 20 filmeducatie- en / of thema-workshops over verschillende leefgebieden die relevant zijn voor deelnemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het financiële stelsel, zorg in Nederland, wonen, werk en meer. Dit gebeurt in groepsverband waardoor mensen elkaar leren kennen en stimuleren. De deelnemers worden persoonlijk begeleid door een sleutelfiguur en een traject duurt gemiddeld zo’n 6 tot 9 maanden. Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat van NewBees en kan de deelnemer zelfstandig doorgaan met de activiteiten. Op new-bees.org vindt u meer informatie over NewBees.

Scalabor

De jobcoaches Statushouders van Scalabor begeleiden inwoners die aan het werk gaan en ondersteunen werkgevers die de statushouders in dienst nemen. Met de komst van de aspirant jobcoaches statushouders bevordert Scalabor de samenwerking met alle partijen. De werkgevers zijn dan beter in staat om statushouders binnen hun bedrijf te begeleiden en staan wellicht open voor meer kandidaten. De werknemer wordt beter begrepen en dat maakt het samenwerken makkelijker. De aspirant jobcoaches Statushouders krijgen de kans om het vak te leren van de jobcoach. Alle andere professionals binnen en buiten Scalabor kunnen leren van hen op het gebied van cultuursensitiviteit. Dat is voor iedereen een win- win situatie. 

Scalabor is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Arnhem voor de regio Midden Gelderland. Zij helpen dagelijks inwoners die nog aan de kant staan bij hun ontwikkeling. Scalabor creëert leerwerkplekken en zorgt voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook ontzorgen zij werkgevers als het gaat om inclusief werkgeverschap. Op mogelijkmaken.scalabor.nl vindt u meer informatie over Scalabor.

Sportbedrijf Arnhem

Statushouders die worden uitgenodigd voor een programma van Sportbedrijf Arnhem komen ongeveer 20 keer eenmaal per week samen. Terugkerende onderwerpen binnen het programma zijn onder meer: gezonde voeding, beweging, stressmanagement, ontspanning en de onderwerpen die door de deelnemers zelf worden aangedragen. Denk hierbij ook aan thema’s als: Hoe kan ik geld besparen op mijn energierekening en boodschappen? Sport is een integraal onderdeel en komt elke week terug in verschillende vormen, waaronder: voetbal, basketbal, bootcamp. Daarnaast wordt wekelijks aandacht besteed aan het oefen van de Nederlandse taal. De deelnemers worden aangemoedigd om uit te stromen naar vrijwilligerswerk. Ter afsluiting van het programma bezoeken de deelnemers verschillende locaties in Arnhem. Hierdoor krijgen zij meer inzicht van de sociale kaart in Arnhem en feeling met vrijwilligerswerk. Als het nodig is zal er bij de bijeenkomst een tolk aanwezig zijn. Ook wordt er goed gekeken naar de samenstelling van de groepen zodat iedereen goed mee kan doen. Meer informatie over Sportbedrijf Arnhem vindt u op sportbedrijfarnhem.nl.

Meer informatie over Arnhemse Aanpak Statushouders

Bent u zelf statushouder of kent u een statushouder voor wie dit project belangrijk kan zijn? Meldt u zich dan aan via bureaunieuwkomers@arnhem.nl.

Heeft u vragen over het project? Neem dan per mail contact op met Bert Berendsen, projectleider Arnhemse Aanpak Statushouders, via bert.berendsen@arnhem.nl.