Kinderopvangvoorziening starten of gegevens wijzigen

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U kunt dit regelen via de gemeente waarin de opvang gaat plaatsvinden.

Aanvraag nieuwe kinderopvang

Wilt u een nieuwe kinderopvangvoorziening starten? Op de website van de Rijksoverheid vindt u de benodigde aanvraagformulieren voor registratie, inclusief een toelichting. Download de formulieren, vul ze in en stuur deze met de bijlagen naar kinderopvang-registratie@arnhem.nl.

Met het verkregen registratienummer kunnen werkende ouders toeslag ontvangen van de Belastingdienst. Geregistreerde kinderopvangvoorzieningen worden bovendien regelmatig geïnspecteerd. De kwaliteit wordt hierdoor gewaarborgd. Wijzigingen bij uw kinderopvangvoorziening moet u ook doorgeven aan ons. 

Voordat u de aanvraag voor een buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf indient gaat u na of:

Het is niet toegestaan om kinderen op te vangen voordat u toestemming van ons heeft ontvangen. 

Heeft u vragen over bijvoorbeeld het bestemmingsplan of het bouwbesluit? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Procedure en doorlooptijd 

De procedure voor het registreren van een nieuwe kinderopvangvoorziening verloopt als volgt: 

  1. U meldt het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, het gastouderbureau of de gastouder aan voor registratie bij ons. 
  2. Na ontvangst van uw aanvraag geven we de GGD opdracht tot het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek.
  3. Op basis van het advies van de GGD nemen we een besluit over het al dan niet opnemen van uw kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang. Is dit besluit positief, dan zorgen we voor registratie in het LRK. 

De doorlooptijd van het gehele traject is maximaal 10 weken. 3 maanden na aanvang van de exploitatie voert de GGD een volledige inspectie uit. 

Wijzigen gegevens bestaande kinderopvang

Wijzigen de gegevens van uw bestaande kinderopvang? Dan bent u verplicht deze wijzigingen aan ons door te geven. Download het wijzigingsformulier op de website van de Rijksoverheid en mail het ingevulde formulier naar kinderopvang-registratie@arnhem.nl.

Een wijzigingstraject heeft een doorlooptijd van maximaal 8 weken.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem

Zie ook