Bent of kent u een mantelzorger?

U bent mantelzorger als u langdurig (langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week) en onbetaald zorgt voor een naaste die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is.

U bent mantelzorger. U zorgt voor een familielid, een vriend of een bekende. Want 'dat doe je gewoon voor iemand om wie je geeft'. Toch gaat alles in uw leven door en doet u de zorg erbij. Soms kan dat teveel worden. Daarom is er hulp of ondersteuning. Op onze website vindt u hulp die u direct zelf kunt regelen, zoals een speciale verzekering voor mantelzorgers, gratis parkeeruren of de aanvraag van het mantelzorgcompliment.  Voor maatwerk en advies kunt u terecht bij de Mantelzorg & Vrijwillige Thuiszorg Arnhem (MVT Arnhem).