Meldpunt voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

In Arnhem zijn veel gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Deze getroffen gezinnen krijgen door de Belastingdienst een compensatieregeling aangeboden. De inschatting is alleen dat dit niet altijd voldoende is. Daarom willen we u graag helpen.

Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om te voorkomen dat de problemen steeds groter worden, kunnen gedupeerde ouders bij ons terecht voor hulp. Deze hulp is er voor ouders en hun kinderen, ook wanneer deze kinderen volwassen zijn en niet meer thuiswonen. 

De meest actuele informatie over de kindertoeslagenaffaire vindt u op toeslagen.nl/herstel.

Meldpunt voor hulp

Om te voorkomen dat u rond blijft lopen met vragen of dat problemen groter worden, helpen we u graag. Heeft u door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst problemen? Of vragen over de compensatieregeling van de Belastingdienst? U kunt hulp krijgen bij bijvoorbeeld problemen met zorg, wonen, opvoeding of schulden. Een van de Sociale Wijkteams en Opr€cht staat voor u klaar om samen naar oplossingen te zoeken. Ook kunnen we u in contact brengen met lotgenoten om uw ervaringen te delen. Bent u gedupeerd door een andere toeslag dan de kinderopvangtoeslag? Ook dan kunt u terecht bij het meldpunt.

U kunt contact opnemen met Wijkteams Arnhem door te mailen naar kot@wijkteamsarnhem.nl. Voor brede ondersteuning aan kinderen voor gedupeerden kunt u terecht bij het Lokaal Expertise Team door te mailen naar lydia@wijzijnoprecht.nl of of te whatsappen of bellen naar 06-23428784. Het Lokaal Expertise Team is altijd bereikbaar. U krijgt binnen 24 uur reactie.

Ontmoetingen met lotgenoten

Misschien vindt u het fijn om andere ouders te ontmoeten die hetzelfde is overkomen. Het delen van ervaringen en het herkennen van elkaars verhaal kan soms helpen. Gewoon eens een luisterend oor. Elke eerste woensdag van de maand is er een mogelijkheid om een kopje koffie te drinken en uw verhaal te delen. Dit kan bij de D3rde Verdieping. De D3rde Verdieping vindt u in Rozet 3.09, Kortestraat 16 in Arnhem. De inloopavond is van 19.30 tot 21.30 uur.

Kindregeling

De kindregeling is een herstelregeling speciaal voor kinderen van vastgestelde gedupeerde ouders. De kindregeling bestaat uit de volgende onderdelen:

Geldbedrag

Kinderen van vastgestelde gedupeerde ouders krijgen een geldbedrag. De UHT (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) betaalt de bedragen uit. Per leeftijdsgroep is er een ander bedrag vastgesteld. In welke leeftijdsgroep een kind valt hangt af van de leeftijd op 1 juli 2023. Bijvoorbeeld: een kind is geboren op 18 juni 2008. Voor 18 juni 2023 is het kind 14 jaar. Maar op 1 juli 2023 is het kind 15 jaar. Het kind valt dan in de leeftijdsgroep 15 tot en met 17 jaar en krijgt een geldbedrag van € 8.000.

Leeftijd kind/jongere Geldbedag
0 tot en met 5 jaar € 2.000
6 tot en met 11 jaar  € 4.000
12 tot en met 14 jaar € 6.000
15 tot en met 17 jaar € 8.000
18 jaar en ouder  € 10.000


Aanvullende hulp gericht op herstel 

Een geldbedrag is niet genoeg. Daarom komt er meer hulp en ondersteuning voor kinderen van gedupeerde ouders. Voor hulp kunnen de kinderen en jongeren terecht bij het meldpunt. U kunt hiervoor mailen naar lydia@wijzijnoprecht.nl of bellen met 06-23428784. U kunt ook een voicemailbericht inspreken. Meer informatie over de kindregeling leest u op de website van Kindregeling voor jou.

Indienen private schulden

Gedupeerde ouders kunnen hun schulden indienen bij Sociale Banken Nederland. Op de website van Sociale Banken Nederland (SBN) kunt u uw private schulden online indienen. Ook als u gedupeerd bent maar nog geen brief over de schuldenaanpak hebt ontvangen. Vindt u het lastig om uw private schulden online in te vullen? Neem dan contact op met het meldpunt via emailadres kot@wijkteamsarnhem.nl of telefoonnummer 06-23428784. Zij helpen u graag verder. 

Het is erg belangrijk dat u uw overzicht van private schulden bij SBN inlevert. Als u uw private schulden niet voor het eindigen van uw moratorium indient, kunnen schuldeisers (opnieuw) uw openstaande schulden invorderen.

Hulp en meer informatie

U kunt voor ondersteuning contact opnemen met het serviceteam van Sociale Banken Nederland of met het meldpunt voor gedupeerde ouders via emailadres kot@wijkteamsarnhem.nl of telefoonnummer 06-23428784.

U kunt ondersteuning krijgen bij: 

  • het verzamelen van uw private schulden.
  • het invullen van een private schuldenlijstformulier.
  • het indienen van uw private schulden in het online loket Private Schulden. 

Tenslotte kunt u de antwoorden op veel gestelde vragen over de private schulden aanpak ook nalezen op de website van Sociale Banken Nederland.