Meldpunt zorgfraude Wmo en Jeugdwet

Twijfelt u of de rekening van uw zorgaanbieder wel klopt? Zijn er kosten gedeclareerd voor ondersteuning die niet is geleverd? Heeft u het vermoeden of bewijs dat een zorgaanbieder opzettelijk regels overtreedt voor eigen gewin en ondervindt u daar de nadelen van? Dan kan er sprake zijn van fraude. Dit en soortgelijke situaties kunt u bij ons melden. Want wij willen dat inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Hoe melden?

U kunt een vertrouwelijke - en als u dat wilt anonieme - melding doen door:

  • een mail te sturen aan meldpuntwmo@arnhem.nl (niet anoniem);
  • te bellen naar 0800 - 1809. Vraag één van onze medewerkers om u door te verbinden naar de afdeling Handhaving Werk & Inkomen. Benoem daarbij ook of u uw melding anoniem wilt doen;
  • een brief te sturen aan: Gemeente Arnhem, tav. de Afdeling Handhaving Werk & Inkomen, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Vermeld:

  • wie volgens u fraudeert (naam, adres, woonplaats);
  • waarom hij/zij fraudeert;
  • wie hierdoor benadeeld wordt;
  • als u niet anoniem meldt: uw eigen naam, adres, woonplaats, mailadres.

Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk.

Wat gebeurt er met uw melding?

  • Zodra uw melding binnen is, onderzoeken wij de mogelijke effecten voor u en/of degene(n) die zorg krijgen. Als het gaat om een situatie waar direct wat aan gedaan moet worden, komen we snel in actie.
  • Als dat nodig is (en u meldt niet anoniem) nemen wij contact met u op om de melding verder te bespreken.
  • Wilt u op de hoogte gehouden worden over de behandeling van uw melding? Geef dat dan aan als u contact zoekt. Dit kan uiteraard niet als u anoniem meldt. Houd er rekening mee dat we geen privacygevoelige informatie mogen geven.