Pleegzorg

Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst, maar dat is niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er pleegouders die tijdelijk willen helpen. Er is een groot tekort aan pleegouders in onze stad, waardoor kinderen met smart wachten op een passend pleeggezin.

Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk. Misschien kunt u helpen.

Wilt u pleegouder worden? Dan kunt u terecht bij jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout terecht voor meer informatie. Kijk dan op de website van jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout, vraag een informatiepakket aan of bezoek een van de (maandelijkse) informatieavonden, waar u met pleegouders kunt praten.

Weet dat:

  • Iedereen in principe pleegouder kan worden. Wat vooral telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.
  • Pleegzorg in verschillende vormen mogelijk is. Variërend van zo lang als nodig tot enkele weekenden of dagen per maand.
  • U er als pleegouder nooit alleen voor staat en u altijd kunt rekenen op hulp en ondersteuning van Entrea Lindenhout. 

Ook William Schrikker Gezinsvormen, Pactum  en Leger des Heils bieden pleegzorg aan.