Pleegzorg

Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of maand. Voor deze kinderen wordt een plek in een pleeggezin gezocht waar zij in een gewone gezinssituatie kunnen opgroeien. Waar ze zich thuis voelen. Het liefst in eigen dorp, buurt of stad. Gelukkig zijn er pleegouders die (tijdelijk) willen helpen. Er is een groot tekort aan pleegouders in onze stad, waardoor kinderen met smart wachten op een passend pleeggezin. Pleegouderschap bestaat in meerdere vormen, zo kun je naast voltijd pleegouder bijvoorbeeld ook alleen in de weekenden en/of tijdens de vakantie een kind opvangen.

Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk. In Arnhem werken de pleegzorgaanbieders Entrea Lindenhout, William Schrikker Gezinsvormen, Pactum, Leger des Heils en Loofles samen om ieder kind zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Heeft u ruimte in uw hart en in uw huis? Misschien kunt u helpen.

Wilt u meer informatie over wat u voor een kind en zijn gezin kunt betekenen? Dan kunt u terecht op de website van Ik wil pleegouder worden. U kunt een informatiepakket aanvragen of bezoek een van de informatiebijeenkomsten, waar u onder andere vragen kunt stellen aan pleegouders.

Weet dat:

  • Iedereen in principe pleegouder kan worden. Wat vooral telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.
  • Pleegzorg in verschillende vormen mogelijk is. Variërend van zo lang als nodig tot enkele weekenden of dagen per maand.
  • U er als pleegouder nooit alleen voor staat en u altijd kunt rekenen op hulp en ondersteuning van de pleegzorgaanbieders. 

Steunouder worden

Steunouders in Arnhem vangen kinderen op van ouders die het even moeilijk hebben. Hiermee geeft u steun aan ouders en plezier aan het kind. U vangt 1 of 2 dagdelen het kind op. Wilt u als vrijwilliger een gezin helpen en vindt u het leuk om met kinderen om te gaan? Dan is steunouder worden misschien geschikt voor u. 

Het is een dankbare taak omdat u als steunouder van onschatbare waarde kunt zijn voor ouders en hun kind. In sommige situaties is het belangrijk om uw eigen grenzen te bewaken. Het is handig als u flexibel bent en makkelijk communiceert. 

In Arnhem is Steunouder actief bij via Mee Gelderse Poort, ze gaan graag met u in gesprek over uw inzet als vrijwilliger. Hiervoor kunt u terecht op 
de website van Steunouder Arnhem.

Kunt u hulp gebruiken bij de zorg van uw kind?

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het fijn om dat niet alleen te hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of zij die nodig heeft. Deze gezinnen helpen we met steunouders. Dat zijn volwassen vrijwilligers die 1 of 2 dagdelen per week optrekken met een kind.

Steunouders geven een kind een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen. Dat kan bij een gezin zijn, een stel (jong of oud) of een alleenstaande met ruimte in huis, leven en hart. Een steunouder biedt praktische steun. U kunt als ouder de zorg voor uw kind delen met de steunouder. Voor uw kind kan het fijn zijn om even ergens anders te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op de website van Steunouder Arnhem.\

Informatieavond pleegzorg

Bent u geïnteresseerd of wilt u graag meer informatie? U bent van harte welkom op de informatieavond op maandag 6 november 2023 in het Stadhuis in Arnhem. Programma:

  • Inloop: 19.45 uur
  • Start: 20.00 uur
  • Einde: 21.30 uur

Aanmelden kan via g.kemperman@entrealindenhout.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van ikwilpleegouderworden.nl