Peuteropvang

Alle peuters die in de gemeente Arnhem wonen, mogen naar de peuteropvang. Daar kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Peuteropvang* is een goede voorbereiding op de basisschool.

* Met peuteropvang bedoelen we ook 'peutercentrum', 'peuterspeelzaal' en 'peuterwerk'


Bekijk de video op YouTube

Waarom peuteropvang

Bij de peuteropvang is van alles te doen: buitenspelen, puzzelen, woordjes leren, zingen en tekenen bijvoorbeeld. Dat helpt uw kind beter denken, leren en bewegen. Ook ontmoet uw peuter andere kinderen om samen mee te spelen. Zo leert uw kind sociale vaardigheden zoals speelgoed delen en wachten op de beurt. Uw kind krijgt de ondersteuning of de uitdaging die het nodig heeft. Op de peuteropvang wennen peuters aan een andere omgeving dan thuis. Uw kind ontwikkelt zich spelenderwijs, zodat het straks goed voorbereid naar de basisschool gaat.

Alle peuters zijn welkom

Gelijke kansen voor alle peuters. Dat vinden we belangrijk. Alle peuters zijn vanaf 2 jaar welkom op de gesubsidieerde peuteropvang. Peuteropvang is 3 of 4 dagdelen per week, tijdens alle 40 schoolweken. Ook in de zomervakantie zijn de peuteropvanglocaties 2 weken open. Sommige locaties zijn ook in andere schoolvakanties open. 

Begeleiding op de peuteropvang

We subsidiëren peuteropvanglocaties in Arnhem voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of wanneer hun kind een VVE-verklaring heeft. Het consultatiebureau geeft deze verklaring af als zij vindt dat uw kind extra hulp nodig heeft bij zijn of haar (taal)ontwikkeling. Wij noemen dit Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). 

Peuteropvang in Arnhem

Alle locaties die in Arnhem kinder- en peuteropvang aanbieden, vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang. Door op kinderdagverblijf en straat, plaats of gemeente te zoeken vindt u de opvang bij u in de buurt.

De locaties waar we subsidie aan verstrekken, vindt u op de overzichtskaart. Dit zijn locaties van Skar, Partou,Twins en Zand op de Mat. Via de overzichtskaart komt u op de website van de peuteropvangorganisatie van uw keuze. Daar kunt u uw kind opgeven voor peuteropvang. U kunt een afspraak maken om bij een locatie te gaan kijken, Op de locatie kunnen zij u precies vertellen welke dagdelen per week uw kind naar de peuteropvang kan. U kunt uw kind hier ook opgeven voor peuteropvang.

Ouders doen mee

Het is belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. Daarom organiseren de opvanglocaties regelmatig gesprekken met u. In zo’n gesprek hoort u precies hoe het met uw kind gaat. Ook zijn er ouderbijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Zoals voorlezen en de overstap naar de basisschool. Verder kunt u er samen met uw kind activiteiten doen, zoals Ouder-kind workshops. Waar u uit kunt kiezen ziet u hieronder bij “Meer voor jonge ouders met kinderen”.

Kosten en eigen bijdrage

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, betalen wij de kosten voor peuteropvang. U betaalt wel zelf een eigen bijdrage. Die bijdrage hangt af van hoeveel u inkomen is. Met een laag inkomen of een VVE-verklaring (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor uw peuter betaalt u een lagere eigen bijdrage. Bij het inschrijven van uw peuter hoort u wat u betaalt voor de peuteropvang.

Meer informatie en extra hulp

De meest voorkomende vragen hebben we voor u op een rijtje gezet. U leest de vragen en antwoorden op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Wilt u liever persoonlijk iemand spreken? Bel dan naar 0800-1809. 

GoedGeregeld van Rijnstad kan u helpen met de inschrijving of het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Per email op ikwilhulp@ggarnhem.nl of telefonisch via 026-3127999. Kijk op www.ggarnhem.nl voor het maken van een afspraak bij u in de buurt.

Meer voor ouders met jonge kinderen

Hieronder leest u meer over diverse organisaties in Arnhem waar u terecht kunt met jonge kinderen.

Speelmorgen

Is uw kind tussen 10 maanden en 2 jaar oud? Dan kunt u met uw kind naar de Speelmorgen. De Speelmorgen is een wekelijkse ontmoetingsplaats voor ouders met hun kinderen met verschillende activiteiten. Het is een goede voorbereiding op de peuteropvang. Op de website van Rijnstad vindt u de locatie en tijden van de Speelmorgen in uw buurt. U betaalt hier een kleine vergoeding van 1 euro per keer voor.

Het Woordenwinkeltje 

Elke maand gaat u samen met uw peuter in een kleine groep aan de slag met woorden uit een boek. Een kunstenaar begeleidt deze bijeenkomst. Uw kind leert veel nieuwe woorden. En u leert hoe u thuis uw kind enthousiast kunt maken voor taal. De bijeenkomsten zijn in de Rozet-bibliotheken Kronenburg, Centrum en Presikhaaf. De Woordenwinkeltjes zijn gratis. Op de website van Rozet staat wanneer het is. U kunt zich daar ook aanmelden.

VoorleesExpress 

De VoorleesExpress is les in voorlezen voor ouders. Het is bedoeld voor ouders met  kinderen van 2 tot 8 jaar, die graag (beter) willen leren voorlezen. Een half jaar lang komt elke week een vrijwilliger bij uw gezin thuis om samen met u voor te lezen. Zo werkt u samen met de vrijwilliger aan taal en leesplezier in uw gezin. De VoorleesExpress kost € 10 voor een half jaar voorleesles.
De medewerker van de peuteropvang of de basisschool kan uw kind aanmelden. 

Spel aan Huis 

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Door te spelen ontdekken kinderen de wereld. Daar leren ze veel van. Als een kind veel speelt zit het lekker in zijn vel en kan het uitdagingen aan. U kunt uw kind hierbij helpen door thuis ook samen te spelen. 

Met Spel aan Huis krijgt u thuis ondersteuning bij het spelen met uw kind van 1,5 tot 7 jaar. 16 weken lang komt elke week een begeleidster langs met speelgoed om met uw kind te spelen. U leert welk speelgoed bij de leeftijd van uw kind past, wat kinderen ervan leren, hoe u kunt voorlezen en hoe u op een goede manier samen kunt spelen. Spel aan Huis is gratis. Aanmelden kan via Sanne van der Lubben van Rijnstad. Telefoon: 06-34888408.  Of per e-mail: spelaanhuis@rijnstad.nl.

Home-Start

Soms zijn er problemen in uw gezin waardoor u weinig tijd en aandacht hebt voor de kinderen. Bijvoorbeeld bij ziekte, moeilijkheden met de kinderen, problemen op het werk of met uw partner, of gebrek aan geld. Dan is het fijn als er iemand is om te luisteren, iemand die u ondersteunt met uw kind of u helpt bij het regelen van praktische zaken. Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met 1 of meerdere kinderen tot en met 12 jaar. 

Deelname aan Home-Start is gratis. Aanmelden kan via Sakine Akdag van Rijnstad. Telefoon: 06-15217964. Of per e-mail: homestart@rijnstad.nl.

Overige informatie
  • Consultatiebureaus Jeugdgezondheidszorg: via de website van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden www.vggm.nl 
  • Stichting PAS: Stichting PAS is er voor professionals in kinderopvang, peuterarrangementen en primair onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente Arnhem.