Leerlingenvervoer

Vanaf 1 januari 2018 vormen de sociale wijkteams de toegang tot de inzet van het leerlingenvervoer in Arnhem. Voor wijzigingen en nieuwe aanvragen voor vervoer, kunt u terecht bij het wijkteam. Deze taak voeren de wijkteams uit in opdracht van de gemeente Arnhem.

Nieuwe vraag over vervoer

Is er een vraag voor ondersteuning in het vervoer, dan bekijkt de wijkcoach samen met het gezin wat er nodig is. Dat kan leerlingenvervoer zijn, maar ook een andere vorm van ondersteuning. De inzet van het leerlingenvervoer is echt maatwerk. Er wordt gekeken naar wat nodig is in het gezin.

Heeft u een vraag?

U kunt een afspraak maken met het wijkteam via de website www.wijkteamsarnhem.nl of telefonisch contact opnemen via 088 - 2260000. Het kan zijn dat u al bekend bent met het wijkteam. In dat geval kunt u uw wijkcoach benaderen.

Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer en wijzigt er iets?

Verandert er iets in uw situatie of in die van uw kind, dan bekijkt een wijkcoach samen met u de inzet opnieuw. Neem in dat geval contact op voor een afspraak.