Leerlingenvervoer

Vanaf 1 januari 2018 vormen de sociale wijkteams de toegang tot de inzet van het leerlingenvervoer in Arnhem. Voor wijzigingen en nieuwe aanvragen voor vervoer, kunt u terecht bij Team Vervoer van Wijkteams Arnhem. Deze taak voert Wijkteams Arnhem uit in opdracht van de gemeente Arnhem.

Nieuwe vraag over vervoer

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind niet zelfstandig of door uzelf van en naar school gebracht en gehaald kan worden. Mogelijk kunt u dan aanspraak maken op leerlingenvervoer. Het is belangrijk dat het vervoer passend is. Het wijkteam gaat daarbij uit van de mogelijkheden en ontwikkeling van het kind, er is daarom sprake van maatwerk. 

Hoe kunt u leerlingenvervoer aanvragen?

Het aanvraagformulier en verdere informatie over leerlingenvervoer vindt u op de website van Wijkteams Arnhem. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Wijkteam via 088 – 2260000. 

Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer en wijzigt er iets?

Structurele wijzigingen kunt u doorgeven aan Team Vervoer van Wijkteams Arnhem via: leerlingenvervoer@wijkteamsarnhem.nl. Incidentele wijzigingen kunt u direct aan het vervoersbedrijf Avan doorgegeven.