Leerlingenvervoer

In bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind van en naar school regelen. U kunt als ouder of verzorger een verzoek daarvoor indienen. Voorwaarde is dat uw kind naar de dichtstbijzijnde school gaat van de onderwijsvorm die u hebt gekozen.

Aanvragen

Het aanvragen of wijzigingen doorgeven van leerlingenvervoer kan alleen digitaal.
Via https://vervoersmanagementonline.ptrm.nl kunt u de aanvraag voor vervoer of een vergoeding indienen. Om Vervoersmanagement Online te kunnen raadplegen moet u in het bezit zijn van een inlog. Deze inlog kunt u op de site aanvragen door uw Burger Service Nummer en uw e-mailadres in te vullen.

Heeft uw kind eenmaal recht op vervoer of een vergoeding, dan hoeft u dit niet elk jaar opnieuw aan te vragen. Pas wanneer daar reden voor is, bijvoorbeeld als uw kind van school verandert, wordt er opnieuw bekeken of uw kind nog steeds gebruik kan maken van het leerlingenvervoer of in aanmerking komt voor een vergoeding.

Voorwaarden

De afstand van huis naar school bepaalt of uw kind leerlingenvervoer kan krijgen. Die afstand moet langer zijn dan:

  • 4 kilometer als uw kind naar speciaal onderwijs gaat;
  • 6 kilometer als uw kind naar een gewone of speciale school voor basisonderwijs gaat;
  • 6 kilometer als uw kind naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs gaat.

Klachten, ritwijzigingen of vragen

Via Vervoersmanagement Online kunt u ook

  • klachten melden (deze worden automatisch naar alle betrokken partijen doorgestuurd);
  • doorgeven wanneer uw kind niet mee kan met de bus, bijvoorbeeld door ziekte, artsbezoek e.d.;
  • andere vragen over leerlingenvervoer stellen.

Voor meer uitleg over de digitale aanvraag Leerlingenvervoer kunt u hier de Handleiding Ouder / Verzorger Vervoersmanagement Online (pdf, 535 kB) downloaden.

Aangepast vervoer

Voldoet de situatie van uw kind aan deze voorwaarden, maar kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school reizen vanwege een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap? Dan kunt u in aanmerking komen voor aangepast vervoer. De gemeente bepaalt in welke vorm die wordt geleverd.

Valt uw kind niet binnen de voorwaarden? Zijn er bijzondere redenen waardoor uw kind toch leerlingenvervoer nodig heeft? Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente, telefoon 0900 - 1809.

Schoolverklaring

Scholen kunnen hier de Schoolverklaring voor leerlingenvervoer (pdf, 260 kB) downloaden t.b.v. leerlingen die gebruik willen maken van Leerlingenvervoer. Deze kunt u opsturen naar de gemeente Arnhem, Afdeling Zorg en Ondersteuning, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Contactgegevens vervoerder:

  • AVAN, Aanvullend Vervoer regio Arnhem en Nijmegen: telefoonnummer 088-1050150
  • Voor vragen kunt u ook mailen naar routeavan@dvg.nl

Taxipaspoort

Voor de veiligheid van uw kind tijdens het vervoer willen wij graag dat u gebruik gaat maken van het Taxipaspoort. U kunt hierin de belangrijkste zaken over uw kind vermelden, zoals medische gegevens. Het Taxipaspoort is in één oogopslag door de chauffeur in te zien. U kunt dit paspoort zelf maken via www.taxipaspoort.nl.

Uitgelicht