Vrijwilligersverzekering (ook voor mantelzorgers)

De gemeente Arnhem heeft een speciale verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers afgesloten.

Hoe komt u in aanmerking?

Alle vrijwilligers en mantelzorgers in Arnhem zijn automatisch verzekerd voor onder meer schade en ongevallen tijdens uw werk als vrijwilliger of mantelzorger. U hoeft daarvoor niets te doen. Behalve bij schade.

Voor wie is de verzekering?

De verzekering is voor iedere vrijwilliger en mantelzorger die in Arnhem woont en is ingeschreven, ongeacht waar u dat werk doet in Nederland. De polis geeft dekking voor de vrijwilliger zelf, niet de organisatie. 

Ook inwoners van andere gemeenten die vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn in Arnhem zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten (er geldt geen minimum aantal uren)
 • ook bij kerkelijk werk en activiteiten georganiseerd door buurtverenigingen

Uitzonderingen

De verzekering geldt niet voor:

 • de vrijwillige brandweer
 • vrijwillige politie

Waaruit bestaat de verzekering?

 1. Een ongevallen-, ongevalleninzittenden- en persoonlijke eigendommenverzekering voor de vrijwilliger.
 2. Een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilliger/mantelzorger.
 3. Een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 4. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.
 5. Een verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers/mantelzorgers.
 6. Een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers/mantelzorgers.

Let op:

 • De verzekering vervangt niet uw eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering. Zeg die dus niet op!
 • De verzekering is een vangnetverzekering. Dat wil zeggen dat eigen verzekeringen of die van uw vrijwilligersorganisatie voor gaan.

Wat moet u doen bij schade?

Als u schade heeft opgelopen of veroorzaakt tijdens uw vrijwilligerswerk of mantelzorg, kunt u dit schadeformulier invullen en deze vervolgens mailen naar schade@connectie.nl. De Connectie zal uw schade verder in behandeling nemen. 

De behandeling van uw schade

Centraal Beheer zal de schade rechtstreeks met u afwikkelen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over de collectieve vrijwilligersverzekering kunt u terecht bij Centraal Beheer. Daar heeft de gemeente Arnhem de verzekering afgesloten.