Sociale wijkteams

In Arnhem zijn sociale wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassen, jeugd en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen.

Wat kan het sociale wijkteam voor u doen?

Heeft u voorzieningen of professionele hulp nodig? Voor uzelf of voor uw gezin? U krijgt 1 vaste coach bij het wijkteam, die er alles aan doet u snel te helpen. De coach van het wijkteam kijkt samen met u wat er precies aan de hand is en maakt samen met u een plan. Als er professionele hulp nodig is, helpt uw coach om dit te regelen.

Contact met wijkteam

U kunt het wijkteam tegenkomen in het wijkcentrum of op scholen. Als u een beroep wilt doen op hulp van de gemeente maakt u een afspraak met het wijkteam. Op de website www.wijkteamsarnhem.nl vindt u meer informatie en kunt u via een contactformulier uw vraag stellen. U kunt ook bellen met de klantenservice van de wijkteams via 088-2260000.

Met spoed hulp nodig?

Soms kan hulp niet wachten op een afspraak met een wijkteam en is direct ingrijpen nodig.

Huisartsenpost

Heeft u met spoed een huisarts nodig buiten kantooruren, in het weekend en feestdagen, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 0900-1598.

Acute ziekte of ongevallen

Is er sprake van acute ziekte, levensbedreigende situatie of ongevallen? Neem dan contact op met de huisartsenpost of het landelijke noodnummer 112.

Crisissituatie in het gezin

Bevindt een kind zich in een onveilige situatie en is direct ingrijpen gewenst? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week het noodnummer van Jeugdbescherming Gelderland Spoedeisende Zorg bellen: 0800-9955599.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan 24 uur per dag (anoniem) gemeld worden bij het meldpunt Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000.