Inkoop en aanbesteden

 • Werkwijze en beleid

  Aanbesteden (inkopen) doen we als we een 'werk' (bijvoorbeeld de aanleg van wegen), een 'levering' (bijvoorbeeld kantoorartikelen) of een 'dienst' (bijvoorbeeld advieswerkzaamheden) nodig hebben.

 • Kalender met inkoop- en aanbestedingstrajecten

  Om bedrijven zo optimaal mogelijk inzicht te bieden in onze toekomstige inkoop- en aanbestedingstrajecten hebben we een kwartaalkalender opgesteld.

 • Inschrijven Ondernemersregister

  Bij de onderhandse opdrachten nodigen we zelf een aantal bedrijven uit voor het indienen van een offerte. Om ook meer lokale ondernemers te betrekken in toekomstige opdrachten is het zaak zicht te hebben op geïnteresseerde lokale ondernemers.

 • Arnhem maakt gebruik van sociale voorwaarden bij aanbestedingen

  We hebben de ambitie zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit realiseren we samen met werkgevers. Een win/win situatie, want het opnemen van sociale voorwaarden bij aanbestedingen heeft niet alleen effect op (potentiële) werknemers.