Inkoop en aanbesteden

  • Werkwijze en beleid

    Aanbesteden (inkopen) doen we als we een 'werk' (bijvoorbeeld de aanleg van wegen), een 'levering' (bijvoorbeeld kantoorartikelen) of een 'dienst' (bijvoorbeeld advieswerkzaamheden) nodig hebben.

  • Kalender met inkoop- en aanbestedingstrajecten

    Om bedrijven zo optimaal mogelijk inzicht te bieden in onze toekomstige inkoop- en aanbestedingstrajecten hebben we een kwartaalkalender opgesteld.

  • Inschrijven Ondernemersregister

    Bij de onderhandse opdrachten nodigen we zelf een aantal bedrijven uit voor het indienen van een offerte. Om ook meer lokale ondernemers te betrekken in toekomstige opdrachten is het zaak zicht te hebben op geïnteresseerde lokale ondernemers.