Arnhem maakt gebruik van sociale voorwaarden bij aanbestedingen

We hebben de ambitie zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit realiseren we samen met werkgevers. Een win/win situatie, want het opnemen van sociale voorwaarden bij aanbestedingen heeft niet alleen effect op (potentiële) werknemers.

Wanneer een werkgever een percentage van de opdrachtsom of een afgesproken bedrag invult door middel van social return on investment (SROI), mag hij dat bedrag van zijn SROI-verplichting aftrekken. Om inkopers, contractbeheerders en ondernemers hierbij te ondersteunen heeft Arnhem een Steunpunt SROI.

Steunpunt SROI ontzorgt ondernemers

Het Steunpunt denkt mee over hoe opdrachtnemers aan de social returnverplichting kunnen voldoen en biedt begeleiding tijdens de totstandkoming. Als social return-activiteit telt alles mee wat een opdrachtnemer doet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar bijvoorbeeld ook om (meeloop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van opleidingsmogelijkheden of andere vormen van begeleiding of support. Sinds 2020 werken we met het bouwblokkenmodel (pdf, 48kB). Op deze manier kan een SROI-verplichting op maat worden ingevuld.

Hulp en advies

Heeft u behoefte aan hulp en advies over uw SROI-verplichting? Neem dan gerust contact op met het Steunpunt SROI via socialreturn@wsp-mg.nl en Steunpunt SROI | MGR sociaal domein Centraal Gelderland (wsp-mg.nl).