Economisch beleid

In de Economische Agenda 2021 - 2025 staan de belangrijkste ambities van de gemeente Arnhem. Een agenda van en voor de stad.

Arnhem is een stad met energie. Een stad met innovatie en creatieve ondernemers, een krachtig ondernemersklimaat, toekomstig talent dat opgeleid wordt en ondernemende inwoners. Er is een goed woon-werkklimaat door de groene landschappelijke ligging, aantrekkelijke binnenstad en korte verbindingen met de regio en de rest van het land. Dit draagt bij om een aantrekkelijke stad te zijn. Dit willen we verder uitbouwen en versterken. 

De economische agenda (pdf, 687kB) is een co-productie van gemeente en ondernemers. Een agenda die gaat over de economische toekomst van Arnhem en kansen voor bedrijven. 

Uitvoeringsagenda

Jaarlijks maken we samen met ondernemers, bedrijven en instellingen gezamenlijk een uitvoeringsagenda (pdf, 436kB). In de video hieronder vertellen Arnhemse ondernemers hoe de economische uitvoeringsagenda werkt in de praktijk. De video focust op 5 thema's uit de agenda: energie, aantrekkelijke stad, human capital, werklocaties en verbindingen.

Economische uitvoeringsagenda op YouTube
Video met audiodescriptie

Update 2023 en focus 2024

In 2023 zijn er succesvolle acties uitgevoerd en prachtige resultaten behaald met diverse partijen in de stad. Ook in 2024 hebben we de inzet van de stad weer hard nodig. Lees meer in de uitvoeringsagenda update 2023 en focus 2024 (pdf, 3MB).

Thema's uitgelicht

  • Human Capital
    In gesprek met Wouter Groothedde en Laura Schutter over de ambities om Arnhem aantrekkelijk te houden voor bedrijven door aanwezigheid van voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

Economische thema's

U kunt hier meer gedetailleerde economisch beleidskaders vinden over:

Regionale economie

We werken samen met onze partners in de regio aan het versterken van de economie. Binnen The Economic Board wordt samengewerkt door ondernemers, kennisinstellingen en overheid aan de economische topsectoren Energy, Food en Health. 
De gemeentelijk overheden werken regionaal samen in de regio Arnhem Nijmegen onder de naam Groene Metropoolregio. Er is ook samenwerking met Provincie Gelderland. We werken binnen het thema economie aan de volgende ambities: profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid en circulair en duurzaam.