Economisch beleid

De Economische Agenda 2021 - 2025 geeft de hoofdlijnen weer van het gemeentelijk economisch beleid en de ambitie die we hebben met de economie van Arnhem.

De economische agenda (pdf, 687kB) is een co-productie van gemeente en ondernemers. Centraal staat de ambitie om op alle fronten een aantrekkelijke economische stad te zijn, met een gezonde, sterke en duurzame economie en voldoende banen. 

Uitvoeringsagenda

Jaarlijks maken we samen met ondernemers, bedrijven en instellingen gezamenlijk een uitvoeringsagenda (pdf, 436kB). In de video hieronder vertellen Arnhemse ondernemers hoe de economische uitvoeringsagenda werkt in de praktijk. De video focust op 5 thema's uit de agenda: energie, aantrekkelijke stad, human capital, werklocaties en verbindingen.

Economische uitvoeringsagenda op YouTube
Video met audiodescriptie

Economische thema's

U kunt hier meer gedetailleerde economisch beleidskaders vinden over:

Regionale economie

We werken samen met onze partners in de regio aan het versterken van de economie. Binnen The Economic Board wordt samengewerkt door ondernemers, kennisinstellingen en overheid aan de economische topsectoren Energy, Food en Health. 
De gemeentelijk overheden werken regionaal samen in de regio Arnhem Nijmegen onder de naam Groene Metropoolregio. Er is ook samenwerking met Provincie Gelderland. We werken binnen het thema economie aan de volgende ambities: profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid en circulair en duurzaam.