Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren op een openbaar terrein, dan heeft u vaak een evenementenvergunning nodig.

Neem (bij (middel)grote evenementen) in een vroeg stadium contact op met de gemeente. De gemeentelijke contactpersonen denken graag met u mee en kunnen u in contact brengen met mogelijke samenwerkingspartners, u informeren over (gemeentelijke) subsidiemogelijkheden en uw evenement helpen promoten.

Voor een buurt- of wijkgebonden activiteit, expositie, culturele of sportieve gebeurtenis kunt u volstaan met een digitale melding klein evenement.

Kosten

Een vergunning kost:

  • voor ideële doeleinden € 0,-
  • voor commerciële doeleinden met minder dan 10.000 verwachte bezoekers € 258,-
  • voor commerciële doeleinden met meer dan 10.000 verwachte bezoekers € 1882,-

Zie Legesverordening 2018.
Ook als uw aanvraag wordt geweigerd moet u deze kosten betalen.

Aanvragen

Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor het evenement ingediend te zijn.

De gemeente Arnhem werkt met een nieuw systeem, wat mogelijk maakt om uw aanvraag beter te volgen en efficiënter af te handelen. Door deze overgang is het voor bedrijven tijdelijk niet mogelijk om via e-herkenning een vergunning aan te vragen. Dit betekent dat u bij een aanvraag uw bedrijfsgegevens moet invullen en dat u het formulier tijdens het invullen niet tussentijds kunt opslaan

Online aanvragen

Vergeet niet een tekening van de situatie toe te voegen!
Uw aanvraag wordt ter advisering voorgelegd aan de politie, brandweer en gemeentelijke afdelingen.

Wanneer hoort u iets van ons?

De verwerking van uw aanvraag duurt tussen 3 en 8 weken, afhankelijk van de omvang van het evenement.

Weigering

Uw aanvraag kan geweigerd worden als sprake is van:

  • risico’s openbare orde en veiligheid
  • risico’s volksgezondheid en milieu
  • een eerdere evenementaanvraag voor dezelfde datum en locatie
  • een te late melding of aanvraag

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0900-1809.

Uitgelicht

Wat vindt u van onze website?