Evenement organiseren

Om u op weg te helpen bij de organisatie van uw evenement vindt u op deze pagina informatie over het gemeentelijke beleid, de regels en tips.

Regels voor grote en kleine evenementen

We hanteren een aantal algemene randvoorwaarden die gelden voor alle evenementen en locaties. Het gaat daarbij om regels op het gebied van geluid, openbare ruimte, afval en stadsreiniging, groen en ecologie, cultuurhistorie, verkeer en (brand)veiligheid. Om overlast voor omwonenden en de belasting van de omgeving te beperken, hebben we voor een 18 evenementenlocaties specifieke locatie-eisen vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u in de Regels voor evenementen in de openbare ruimte (pdf, 3MB). 

Op 7 juli 2022 zijn er nieuwe regels vastgesteld. Deze regels staan in de ‘Nota locatiegebonden evenementenbeleid Arnhem 2021’. Hierin staat informatie over onder andere de Evenementenkalender en het bijbehorende afwegingskader, de verschillende categorie-indelingen van evenementen, begin- en eindtijden en geluidsnormen. Ook wordt er nog gewerkt aan nieuwe locatieprofielen. We hebben in Arnhem plekken die al jarenlang worden gebruikt als evenementenlocatie. Voor deze en enkele nieuwe evenementenlocaties worden in 2022 en 2023 zogenaamde locatieprofielen opgesteld. Een locatieprofiel heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van het gebruik van de betreffende locatie voor evenementen en de condities waaronder. Bij bestaande evenementenlocaties gelden de locatieregels zoals vastgelegd in de Regels voor evenementen in de openbare ruimte (pdf, 3MB) totdat de nieuwe locatieprofielen zijn vastgesteld. Bij nieuwe en gewijzigde locaties geldt het algemene kader locatiegebonden evenementen (2021) totdat de nieuwe locatieprofielen zijn vastgesteld.

Verder gelden er landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels zijn onder andere van toepassing bij evenementen in de openbare ruimte. De regels zijn te vinden in het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ op www.overheid.nl.

Vergunning of melding

Voor het organiseren van een evenement in de openbare ruimte of in een gebouw, heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. Voor een buurt- of wijkgebonden activiteit, expositie, culturele of sportieve gebeurtenis kunt u in de meeste gevallen volstaan met een digitale melding klein evenement

Evenementenkalender

U kunt de Arnhemse Evenementenkalender downloaden (pdf, 2MB). We streven er naar om de kalender één keer per kwartaal bij te werken om zo een actueel overzicht te houden van de komende evenementen. Kleinschalige (buurt)evenementen of evenementen met geringe impact op de omgeving zijn in deze kalender buiten beschouwing gelaten.

Subsidiemogelijkheden

Zowel bestaande initiatieven als nieuwe organisaties en individuele makers kunnen financiële ondersteuning aanvragen. De regeling is bedoeld voor initiatieven die iets bijdragen aan Arnhem als evenementen- en cultuurstad. U vindt meer informatie op de pagina Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals.

Evenementenpromotie

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw evenement te promoten in de stad via citydressing. Denk hierbij aan banieren, vlaggen, billboards en spandoeken. Wij coördineren de citydressing in de stad samen met Platform Binnenstad Arnhem. Meer informatie over citydressing kunt u opvragen via evenementen@arnhem.nl.

Evenementenvisie

Arnhem wil haar goede naam als evenementenstad verder uitbouwen. In de nieuwe evenementenvisie staat beschreven hoe we dit willen doen. Dit is een visie die aansluit bij de citymarketingdoelen van Arnhem: creatief, groen en ondernemend.

Meer informatie

Een oriënterend gesprek aanvragen kan via evenementenkalender@arnhem.nl. Vragen of opmerkingen kunt u ook doorgeven in ons contactformulier. Selecteer hiervoor de categorie 'Vergunningen en ontheffingen'.