Evenement organiseren

Om u op weg te helpen bij de organisatie van uw evenement geeft de onderstaande informatie u uitleg over het gemeentelijke beleid, de regels en tips.

Algemene én specifieke regels bij evenementen

De gemeente hanteert een aantal algemene randvoorwaarden die gelden voor alle evenementen en alle locaties. Het gaat daarbij om regels op het gebied van geluid, openbare ruimte, afval en stadsreiniging, groen en ecologie, cultuurhistorie, verkeer, brandweer en veiligheid. Om de overlast voor omwonenden en de belasting van de omgeving te beperken heeft de gemeente voor een achttiental evenementenlocaties specifieke locatie-eisen vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u in de Regels voor evenementen in de openbare ruimte (pdf 3MB)

Gemeente Arnhem onderscheidt vier typen evenementen

  • Zeer grootschalige evenementen (type 1) met meer dan 7.500 toeschouwers tegelijkertijd en/of met hoge bronvermogens van de geluidsinstallaties. Bijvoorbeeld een zeer groot popconcert of dance-feest. Een dergelijk evenement heeft een groot fysiek ruimtebeslag; er zijn maar weinig locaties waar voldoende ruimte is voor dit soort evenementen.
  • Grootschalige evenementen (type 2) met tussen de 500 en 7.500 toeschouwers tegelijkertijd en/of met hoge bronvermogens van de geluidsinstallaties. Een dergelijk evenement kan prima in de stedelijke context plaatsvinden.
  • Kleinschalige evenementen (type 3) met maximaal 500 toeschouwers en lage bronvermogens van de geluidsinstallaties. Bij dit type evenement dient de muziek alleen als achtergrond.
  • Zeer kleinschalige evenementen (type 4) met akoestische muziek of slechts in beperkte mate mechanisch versterkte muziek. Bijvoorbeeld kleinschalige klassieke concerten, kleine theaterproducties, straat- en buurtfeesten en dergelijke.

Evenementen in de openbare ruimte

Voor het organiseren van een evenement in de openbare ruimte heeft u een evenementenvergunning nodig. Voor een kleinschalig buurt- of wijkgebonden evenement, bijvoorbeeld een barbecue of straatfeest, kunt u volstaan met een evenementenmelding.

Evenementen in een tent of op een afgesloten terrein

Voor het organiseren van een evenement voor meer dan vijftig personen in een tent of op een afgesloten terrein heeft u een gebruiksvergunning nodig.

Gebruik ballonnen

Als aanvulling op de Evenementenvisie heeft de gemeenteraad op 26 mei 2015 besloten dat de gemeente Arnhem een actief ontmoedigingsbeleid voert voor het oplaten van ballonnen tijdens evenementen. Dit houdt concreet in dat wij als voorschrift in een evenementvergunning opnemen dat het niet is toegestaan om tijdens evenementen ballonnen op te laten of ballonnen aan bezoekers uit te reiken. Bij door de gemeente (mede)georganiseerde of ondersteunde evenementen worden geen ballonnen uitgedeeld en geen ballonnen opgelaten.

Bij het gebruik van ballonnen door burgers of verenigingen geniet een biologisch afbreekbare variant de voorkeur.

Deze voorschriften worden in de evenementvergunning opgenomen om de volgende redenen:

  • Losgelaten ballonnen kunnen in het milieu terecht komen, waar ze vervuiling veroorzaken.
  • Ballonnen kunnen in het water terecht komen, waar zij een bedreiging vormen voor waterdieren die verstrikt raken in de touwtjes aan de ballonnen.
  • Arnhem profileert zich als duurzame en groene stad en hierbij past het ontmoedigen van milieuvervuiling door ballonnen.

Evenementenpromotie

Wilt u evenementenpromotie doen in de openbare ruimte? Met het aanvraagformulier banieren (pdf, 125kB) kunt u in sommige situaties gebruik maken van de ongeveer 120 vlaggenmasten die de gemeente voor A- en B-evenementen inzet. Billboards inzetten kan ook, deze moeten voldoen aan de technische specificaties (pdf, 318kB).

Hoe gaat de procedure in zijn werk?

Stap 1

Neem bij plannen voor (middel)grote evenementen al in een vroeg stadium contact op met de gemeente. De gemeentelijke contactpersonen denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw evenement. Zij kunnen u in contact brengen met mogelijke samenwerkingspartners, u informeren over (gemeentelijke) subsidiemogelijkheden en uw evenement helpen promoten.

Stap 2

Zodra u een duidelijk beeld heeft van het concept van uw evenement en in grote lijnen hoe u dat wilt gaan uitvoeren, maakt u een afspraak met de gemeentelijke evenementencoördinator. Met hem bespreekt u de meest geschikte datum, de meest geschikte locatie, de vereiste vergunningen en overige randvoorwaarden.

Stap 3

Als u een evenementenvergunning nodig heeft, houd dan rekening met een aanvraagtijd van minimaal acht weken voor een groter evenement en minimaal drie weken voor een klein evenement.

Vragen?

Neem contact op met Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0900 1809.

 

 

Uitgelicht

Nieuwsbrief Cultuur en Evenementen

Wat vindt u van onze website?