Openbare ruimte

 • Gebruik openbare ruimte

  Wilt u in de openbare ruimte tijdelijk een object (bijvoorbeeld een steiger of bouwafvalcontainer) plaatsen, dan heeft u hier in veel gevallen een ontheffing voor nodig. In sommige gevallen is het maken van een melding al voldoende.

 • Reinigingsrecht

  Het reinigingsrecht is een afvalstoffenheffing voor bedrijven, die zij betalen voor het inzamelen en verwerken van hun afval door de gemeente. Ondernemers maken in dat geval gebruik van de gemeentelijke ondergrondse restafvalcontainers.

 • Reclameobjecten in openbare ruimte

  Hier vindt u een overzicht van vaste reclame- en informatieborden, zoals abri's, reclamezuilen, stadsklokken, vitrines en verwijsborden.

 • Uitstallingen objecten

  Hieronder staan de spelregels voor uitstallingen in de openbare ruimte.

 • Versieringen in de openbare ruimte

  Hieronder vindt u spelregels voor versieringen in de openbare ruimte, zoals feestversiering, vlaggen en spandoeken.

 • Bouwgerelateerde objecten in openbare ruimte

  Hieronder vindt u een overzicht van bouwgerelateerde objecten, zoals opslag bouwmateriaal, bouwafvalcontainers, bouwketen, steigers, bouwkranen en hoogwerkers.

Meer openbare ruimte