Demonstratie aanmelden

In Arnhem mag iedereen een demonstratie of een betoging organiseren. Dit is een grondrecht. Wilt u demonstreren in Arnhem op een openbare plaats? Meld uw demonstratie dan minimaal 48 uur van tevoren aan.

Dit doet u door een melding te doen. Doe dit minimaal 48 uur van tevoren, zodat er voldoende tijd is om ons voor te bereiden en wij u goed kunnen helpen. De burgemeester oordeelt niet over het doel en de boodschap van een demonstratie. De boodschap verdient bescherming zolang die niet strafbaar is. 

Demonstratie melden

Voorwaarden

Soms stelt de burgemeester voorwaarden aan een demonstratie of een betoging. Dit doet hij ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Het te laat melden van uw demonstratie (korter dan 48 uur van tevoren) kan ook reden zijn om aanvullende voorwaarden te stellen, omdat er dan mogelijk onvoldoende tijd is om goed voor te bereiden. Als u korter dan 48 uur van tevoren de demonstratie wilt organiseren, vul dan het kennisgevingsformulier in en bel ook direct team Openbare Orde & Veiligheid via 0800 – 1809.

In het uiterste geval kan de burgemeester de demonstratie of betoging verbieden. Meer informatie hierover vindt u in de Wet openbare manifestaties