Bouwafvalcontainers

Hier vindt u de spelregels voor bouwafvalcontainers in de openbare ruimte.

Spelregels:

Bouwafvalcontainers moeten voldoen aan het bepaalde in artikel 2.1.5.1. van de APV Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg:

  • Bouwafvalcontainers worden op het werkterrein geplaatst.
  • Als er op het werkterrein geen ruimte is, mag de container, nadat uw melding bij de gemeente afgehandeld is, in de openbare ruimte worden geplaatst.
  • De bouwafvalcontainer moet zo dicht mogelijk bij het werkterrein op een verharding (bijvoorbeeld een parkeerplaats) geplaatst worden.
  • Bouwafvalcontainers mogen niet in het plantsoen staan.
  • Bouwafvalcontainers vormen geen belemmering voor de vrije doorstroming van gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers (straten met een verkeersfunctie hebben een minimale doorgang voor voetgangers van 1,50 meter breed).
  • Op wegen of weggedeelten, enkel bestaand uit een trottoir, is te allen tijde een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter aanwezig ten behoeve van de hulpdiensten.
  • Bouwafvalcontainers moeten zijn voorzien van retro-reflectie.
  • Bouwafvalcontainers mogen in de openbare ruimte worden geplaatst voor zolang zij feitelijk functioneel zijn voor de werkzaamheden.
  • Brandkranen moeten altijd vrijgehouden worden, zodat blusvoertuigen niet belemmerd worden.

Ontheffing

Voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer in het centrum, winkelcentra en -straten dient u een ontheffing aan te vragen. Buiten deze gebieden volstaat een melding, mits u voldoet aan bovenstaande spelregels.