Bouwkranen en hoogwerkers

Hier vindt u de spelregels voor bouwkranen en hoogwerkers.

Spelregels

  • Bouwkranen en hoogwerkers worden op het werkterrein geplaatst.
  • Plaatsing van een bouwkraan of hoogwerker in de openbare ruimte is alleen toegestaan met een ontheffing van de gemeente. 
  • (Bouw)kranen vormen geen belemmering voor de vrije doorstroming van gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers (straten met een verkeersfunctie hebben een minimale doorgang voor voetgangers van 1,50 meter breed).
  • Op wegen of weggedeelten, enkel bestaand uit een trottoir, is te allen tijde een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter aanwezig ten behoeve van de hulpdiensten.
  • Brandkranen moeten altijd vrijgehouden worden, zodat blusvoertuigen niet belemmerd worden.