Gebruik openbare ruimte

Wanneer u in de openbare ruimte tijdelijk een object wilt plaatsen, dan heeft u hiervoor in veel gevallen een ontheffing nodig.

Een ontheffing oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte heeft u nodig bij het plaatsen van een container, steiger, bouwkeet, mobiele kraan, hoogwerker of bouwschutting. In sommige gevallen is een melding voldoende.

Melding of ontheffing

Voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer op verhard terrein (bijvoorbeeld een parkeerplaats) of een steiger buiten het centrum, winkelcentra en –straten volstaat een melding. In de spelregels hieronder leest u waar u aan moet voldoen. Indien u niet aan de spelregels voldoet dient u een ontheffing aan te vragen.

U geeft de melding minimaal 2 werkdagen voor de werkzaamheden en een ontheffing minimaal 3 weken voor de werkzaamheden door.

Onder "centrum" wordt verstaan:

Het centrum van Arnhem omsloten door, en inclusief, de Eusebiusbinnensingel, Velperbinnensingel, Velperplein, Jansbinnensingel, de binnenstadzijde van het Willemsplein, Nieuwe Plein, Nieuwe Oeverstraat, Kleine Oord, Broerenstraat, Turfstraat, omgeving Markt en Sabelspoort en Walburgstraat.

Spelregels per soort object

Kosten

Leges (administratiekosten overheid)

U betaalt geen leges voor de melding. Ook betaalt u geen leges voor de ontheffing, als het gaat om een object dat u maximaal 3 dagen wilt plaatsen. Doet u een aanvraag voor een plaatsing langer dan 3 dagen, dan betaalt u € 101 (Legesverordening 2019).  Leges moet u ook betalen als de ontheffing geweigerd wordt.

Waarborgsom

Voor het plaatsen van objecten op de openbare grond kan een waarborgsom worden berekend.

Aanvragen

Vergeet niet een tekening van de situatie toe te voegen! Uw aanvraag kan ter advisering worden voorgelegd aan de politie, brandweer en gemeentelijke afdelingen.

Melding oneigenlijk gebruik openbare grond

Ontheffing oneigenlijk gebruik openbare grond

Hoe lang duurt het?

De verwerking van de ontheffing kan tot 8 weken duren, maar de meeste aanvragen kunnen binnen 3 weken worden afgehandeld. De duur van de verwerking is onder andere afhankelijk van de omvang en volledigheid van de door u aangeleverde gegevens. Een melding, mits volledig en correct ingevuld, kunnen wij in 2 werkdagen afhandelen.

Weigering

Uw aanvraag kan worden geweigerd als:

  • er risico's zijn voor de openbare orde en veiligheid
  • de gevraagde ruimte niet beschikbaar is
  • een aanvraag te laat is ingediend
  • een aanvraag onvolledig is

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of 0900 1809.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie