Tijdelijke kunst- en speelobjecten

Hieronder vindt u de spelregels voor tijdelijke kunstobjecten en speelobjecten.

Tijdelijke kunst- en speelobjecten

Regelmatig komen er bij de gemeente verzoeken binnen voor het plaatsen van tijdelijke kunst- of speelobjecten in de openbare ruimte. Voorbeelden van speelobjecten zijn: een levensgroot ganzenbord, een betonnen poppenkast of een speelhuisje.

Spelregels:

  • Plaatsing van tijdelijke kunst- en speelobjecten is alleen mogelijk met een ontheffing van de gemeente van artikel 2.1.5.1. van de APV Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg.
  • Tijdelijke kunst- en speelobjecten vormen geen belemmering voor de doorstroming van voetgangers (straten met een verkeersfunctie hebben een minimale doorgang voor voetgangers van 1,50 meter breed).
  • Op wegen of weggedeelten, enkel bestaand uit een trottoir, is te allen tijde een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter aanwezig ten behoeve van de hulpdiensten.
  • Tijdelijke kunst- en speelobjecten moeten brandveilig zijn.
  • De eigenaar van het tijdelijke kunst- of speelobject zorgt ervoor dat het object tijdens de plaatsing in de openbare ruimte in een goede staat van onderhoud verkeert.
  • De eigenaar van het tijdelijke kunst- of speelobject is aansprakelijk voor schade die door het (plaatsen of weghalen van het) object wordt veroorzaakt.
  • Een tijdelijk kunst- of speelobject mag maximaal 6 maanden in de openbare ruimte geplaatst blijven.
  • Speelobjecten moeten voldoen aan het attractiebesluit.