Uitstallingen objecten

Hieronder vindt u een overzicht van de spelregels voor uitstallingen in de openbare ruimte, zoals verkoopmateriaal en decoratie.

Uitstallingen

Een uitstalling is ieder verplaatsbaar voorwerp, dat voor een bedrijfspand op de weg wordt geplaatst, en dat bedoeld is om aandacht te vestigen op producten of diensten van een winkel of onderneming die in dat gebouw is gevestigd, met uitzondering van een terras of standplaats.

Uitstallingen zijn toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • kan niet omvallen of wegwaaien
 • heeft een goede uitstraling in de omgeving
 • levert geen gevaar, hinder of overlast op voor de omgeving en voorbijgangers
 • staat voor uw bedrijfspand
 • is niet breder dan het bedrijfspand
 • staat maximaal 1.50 meter uit de gevel
 • er blijft minimaal 3,50 meter breedte en 4,20 hoogte vrij voor de doorgang voor hulpdiensten
 • er blijft minimaal 1,50 meter vrij voor voetgangers
 • staat er alleen tijdens openingstijden van het bedrijf
 • staat niet voor, tegen of op brandkranen, bomen, blindegeleidelijnen of andere voor de openbare dienst bestemde voorwerpen
 • staat niet in of voor portieken en nooduitgangen
 • er staan maximaal 2 uitstallingen per klanteningang
 • er worden vanuit de uitstalling geen producten verkocht
 • u reinigt de weg als deze door de uitstalling is verontreinigd

In het kader van de openbare orde, veiligheid, werkzaamheden aan of bij de weg, evenementen, markten, braderieën en dergelijke kan bevoegd gezag opdracht geven de uitstalling te verwijderen.

Let wel: ontheffingen voor de plaatsing van koelunits in verband met de tijdelijke opslag van goederen bij bv. een supermarkt of slagerij tijdens de feestdagen, worden niet (meer) verleend.