Ontheffing Winkeltijdenwet

De officiële openingstijden voor een winkel zijn op grond van de Winkeltijdenwet van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur.

Ontheffing voor winkels

Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere gelegenheden een ontheffing verlenen. Dit is op grond van de gemeentelijke Verordening Winkeltijden Arnhem. 

Op zondagen mogen in Arnhem alle winkels ook tussen 6.00 en 22.00 uur geopend zijn. Winkeliers zijn niet verplicht om deel te nemen aan de koopzondagen. Checkt u daarom van te voren de openingstijden van de winkel die u wilt bezoeken.

Ontheffing voor overige ondernemers

Deze ontheffing is gericht op winkels, dus overige ondernemers dienen een andere ontheffing te verzoeken. Bijvoorbeeld een horeca-ondernemer die in verband met de Ramadan langer open wil, dient een specifiek besluit te vragen aan de burgemeester voor afwijking van het sluitingsuur).

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt € 77 (Legesverordening 2023). Ook in geval van weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Weigering

Een Ontheffing Winkeltijden kan geweigerd worden. U wordt op de hoogte gesteld van het voornemen u de ontheffing te weigeren. U kunt daarop reageren met uw zienswijze. Uw zienswijze zal worden meegewogen in het definitieve besluit. Bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit? Dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

Aanvragen

Na de aanvraag ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Na 8 weken krijgt u bericht of de ontheffing is verleend.

Online aanvragen