Terrasvergunning

Als u bij uw horecabedrijf een terras wilt plaatsen, heeft u in de meeste gevallen een terrasvergunning nodig.

Terrasvergunning aanvragen

Tijdelijke terrasoverkapping 

Wilt u het terras tijdelijk overkappen met bijvoorbeeld een tent, moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Voor een omgevingsvergunning voor het overkappen van een terras hoeft u niet te betalen.

Bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning moet u de volgende documenten aanleveren:

 • Een situatietekening bestaande en nieuwe situatie.
 • Foto’s van het perceel.
 • Gegevens van de overkapping van onder andere de afmetingen (oppervlakte en hoogte maat), materialen, brandveiligheid en specificaties van het doek of zeil, aanzichten van de overkapping.
 • Aanvraagformulier activiteit 'bouwen'. Dit formulier stelt u samen op de website van het Omgevingsloket

Geen vergunning nodig

Als u voldoet aan alle volgende regels, dan heeft u geen terrasvergunning nodig:

 • het terras bevindt zich op een weggedeelte dat alleen voor voetgangers bestemd is en laat te allen tijde een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter ten behoeve van hulpdiensten
 • indien het terras uitstaat op een weg die mede bestemd is voor voertuigen laat het een minimale doorgang van 1,5 meter vrij voor voetgangers;
 • het terras is maximaal 2 meter breed
 • het terras staat alleen voor en aansluitend aan het pand van de betreffende horeca-inrichting
 • het terras staat alleen uit gedurende de openingstijden van de bijbehorende horeca-inrichting
 • het terras is niet gelegen in het horecaconcentratiegebied dat begrensd wordt door en met inbegrip van de Varkensstraat, Grote Oord, Jansplaats, Jansplein, Janslangstraat, Lombardsteeg, Korenstraat, Molenstraat en Hoogstraat of in de winkelcentra Kronenburg en Presikhaaf
 • het terras behoort niet bij een afhaalcentrum.

Voldoet u niet aan 1 of meer van bovengenoemde regels, dan moet u op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) een terrasvergunning aanvragen. Meer informatie over deze vergunning vindt u in het Arnhemse Terrassenbeleid 2020.

Wat kost een terrasvergunning?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning moet u € 189 betalen. 

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

 1. Controleer of u een terrasvergunning nodig heeft aan de hand van bovengenoemde regels.
 2. Als u een terrasvergunning nodig heeft, dan kunt u deze terrasvergunning online aanvragen.
 3. We sturen u een bericht van ontvangst en publiceeren de aanvraag op www.overheid.nl. Binnen 2 weken kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen als zij het niet eens zijn met uw aanvraag.
 4. Afhankelijk van de aard van de activiteiten wordt uw aanvraag voor advies voorgelegd aan andere afdelingen en diensten van de gemeente en aan de politie en brandweer. 
 5. We nemen alle zienswijzen en adviezen mee in het definitieve besluit. De indieners krijgen een kopie van het definitieve besluit.

Binnen hoeveel tijd krijgt u uitsluitsel?

De afdeling Vergunningen neemt binnen 8 weken een besluit. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen met nogmaals 8 weken worden verlengd. U krijgt hiervan bericht. Een vergunning treedt in werking zodra deze verleend is.

Bezwaar maken

We kunnen een vergunning weigeren op grond van bepalingen in de APV. We stellen u op de hoogte van het voornemen om de vergunning te weigeren. U kunt hierop binnen 2 weken reageren met een zienswijze die wordt meegewogen in het definitieve besluit. Op dit definitieve besluit kunnen de aanvrager en belanghebbenden binnen 6 weken bezwaar maken.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen. Dit kan via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.

Met vragen over het opzetten en/of exploiteren van een horecazaak kunt u een afspraak maken voor het horecaspreekuur.