Openingstijden horeca

Arnhem kent een horecaconcentratiegebied. Voor horecazaken binnen dit gebied zijn andere openingstijden toegestaan dan voor de horecazaken buiten dit gebied.

Bovendien gelden voor terrassen andere openingstijden dan voor de horecagelegenheid zelf.

Horecaconcentratiegebied

Het horecaconcentratiegebied is een kleiner onderdeel van de binnenstad. Het horecaconcentratiegebied (pdf, 221kB) wordt begrensd door- en met inbegrip van de Varkensstraat, Grote Oord, Jansstraat, Jansplaats, Jansplein, Janslangstraat, Jansstraat, Willemsplein (van huisnummer 1 tot en met 10), Korenstraat, Molenstraat en Hoogstraat (inclusief Korte Hoogstraat).

Toegestane openingstijden binnen het horecaconcentratiegebied

Horeca-inrichting

 • Openingstijden voor een horeca-inrichting zijn vrij onder de volgende voorwaarde:
 • na 03.00 uur ’s nachts mag een horeca-inrichting geopend blijven voor bezoekers, mits er een geldige Alcoholwetvergunning is afgegeven en al vanaf 00.00 uur tot het moment van sluiting een portier toezicht houdt ter bewaking van de veiligheid. Deze plicht geldt niet voor (kleine) horeca-inrichtingen waarin maximaal 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn.

Terras

 • Openingstijden voor een terras zijn tussen 06.00 uur en 01.00 uur. Dit betekent dat in de nacht van zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag het terras behorende bij de horeca-inrichting gesloten moet zijn tussen 01.00 uur en 06.00 uur. 
 • In het weekend mag het terras 1 uur langer open zijn, dus dan dient het terras behorende bij de horeca-inrichting gesloten te zijn tussen 02.00 uur en 06.00 uur ’s nachts in de nachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag.

Toegestane openingstijden buiten het horecaconcentratiegebied

Binnenstad

De ‘binnenstad’ (pdf, 221kB) betreft het gebied - met uitzondering van het horecaconcentratiegebied - dat begrensd wordt door en met inbegrip van Rijnkade, Roermondsplein, Nieuwe Plein, Willemsplein (van huisnummer 11 tot en met 46), Jansbinnensingel, Velperbuitensingel, Eusebiusbuitensingel en Ooststraat, alsmede de Steenstraat (tot het spoor), de Spijkerlaan en de Spijkerstraat (vanaf de Spijkerlaan).

Horeca-inrichting

 • De openingstijden voor een horeca-inrichting buiten het horecaconcentratiegebied zijn tijdens doordeweekse dagen tussen 06.00 uur ‘s morgens en 01.00 uur de daaropvolgende dag. Dit betekent dat in de nacht van zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag de horeca-inrichting gesloten moet zijn tussen 01.00 uur en 06.00 uur;
 • In het weekend mag de horeca-inrichting 1 uur langer open zijn. Dit betekent dat de horeca-inrichting gesloten moet zijn tussen 02.00 uur en 06.00 uur;
 • Voor de horeca gelegen in de binnenstad (maar niet in het horecaconcentratiegebied) kunnen de openingstijden vrij zijn mits een geldige Alcoholwetvergunning is verleend en de (jaarlijkse) ontheffing sluitingstijden is verleend (zie voor de aanvraag van deze ontheffing onder tabblad Aanvraag); 
 • Bovendien kan in de binnenstad met een weekontheffing, kwartaalmelding of culturele melding de tijden worden verruimd. Voor meer informatie, zie hieronder bij “Tijdelijke verruimingen”. 

Terras

 • Openingstijden voor een terras zijn tussen 06.00 uur en 01.00 uur. Dit betekent dat in nacht van zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag het terras behorende bij de horeca-inrichting gesloten moet zijn tussen 01.00 uur en 06.00 uur;
 • In het weekend mag het terras 1 uur langer open zijn, dus dan dient tussen 02.00 uur en 06.00 uur ’s nachts in het weekend (de nachten van donderdag op  vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag) het terras behorende bij de horeca-inrichting gesloten te zijn.

Toegestane openingstijden overige wijken

Overige wijken van Arnhem

 • De openingstijden voor een horeca-inrichting buiten het horecaconcentratiegebied zijn tijdens doordeweekse dagen tussen 06.00 uur ‘s morgens en 01.00 uur de daaropvolgende dag. Dit betekent dat in de nacht van zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag de horeca-inrichting gesloten moet zijn tussen 01.00 uur en 06.00 uur;
 • In het weekend mag de horeca-inrichting 1 uur langer open zijn. Dit betekent dat de horeca-inrichting gesloten moet zijn tussen 02.00 uur en 06.00 uur in de nachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag).
 • In de overige wijken van Arnhem kan met een weekontheffing, kwartaalmelding of culturele melding de openingstijden worden verruimd.

Terras

 • Openingstijden voor een terras zijn tussen 06.00 uur en 00.00 uur. 

Tijdelijke verruimingen

 • Met een weekontheffing mogen horecazaken buiten het horecaconcentratiegebied 1 keer per week op een doordeweekse dag (zondag- t/m woensdagnacht) 1 uur langer open zijn (tot 02.00 uur).
 • Met een kwartaalmelding kunnen horecazaken buiten het horecaconcentratiegebied 1 keer per kwartaal een open blijven tot uiterlijk 04.00 uur.
 • Op basis van een culturele melding kunnen horecazaken buiten het horecaconcentratiegebied in dit gebied tot 04.00 uur open blijven als zij aan te merken zijn als cultureel uitgaanscentrum met als kernactiviteit cultuur.
 • Op grond van het feestdagenbesluit mogen alle horecazaken op bepaalde dagen in het jaar open blijven tot na het reguliere sluitingsuur.

Kosten

 • Aan een melding 'Afwijken sluitingsuur horeca' zijn geen kosten verbonden.
 • Een weekontheffing kost € 39.
 • Een jaarlijkse ontheffing van de sluitingstijden voor alcoholvrije nachtzaken kost € 582.

Bezwaar maken

We kunnen een vergunning weigeren op grond van bepalingen in de APV. Daarvan stellen we u op de hoogte als we het voornemen hebben om de vergunning te weigeren. U kunt hierop binnen 2 weken reageren met een zienswijze die wordt meegewogen in het definitieve besluit. Op dit definitieve besluit kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Zowel aanvrager als andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het definitieve besluit. Op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Als u het besluit wilt laten schorsen, dan moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Hieraan zijn kosten verbonden. Zie voor actuele tarieven griffierechten Rechtbank www.rechtspraak.nl.

Aanvraagprocedure

Wilt u uw horeca-inrichting buiten de algemeen vastgestelde sluitingstijden geopend hebben voor bezoekers of verkoop voortzetten via een loket, automatiek of op andere wijze? Dan kunt u daarvoor ontheffing aanvragen of een melding doen.

Ontheffing aanvragen voor binnenstad

Speciaal voor horeca-inrichtingen in de binnenstad (maar buiten het horecaconcentratiegebied) bestaat de mogelijkheid om ontheffing voor de openingstijden te krijgen. Dit kan met de aanvraag Ontheffing verruiming sluitingstijden horeca. Voorwaarde is dat men over een Alcoholwetvergunning beschikt, dat de horeca-inrichting voldoet aan de geluidsniveau’s uit het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”, en dat indien de horeca-inrichting na 03.00 uur 's nachts nog open wenst te blijven, ook een portiersverplichting geldt vanaf 00.00 uur (dit geldt niet voor horeca-inrichtingen waar maximaal 50 personen in kunnen).

Ontheffing aanvragen

Weekontheffing / melding afwijken sluitingsuur horeca

Voor een horeca-inrichting buiten het horecaconcentratiegebied (pdf, 220 kB) kunt u hier digitaal toestemming aanvragen voor de volgende openingstijdverruiming:

 • via een weekontheffing kunt u 1 keer per week open blijven tot 02.00 uur (minimaal 1 week van tevoren aanvragen);
 • via een kwartaalmelding kunt u 1 keer per kwartaal open blijven tot 04.00 uur;
 • via een culturele melding kunt u open blijven tot 04.00 uur (mits de horeca-inrichting een cultureel uitgaanscentrum is met als kernactiviteit cultuur en de melding tenminste 3 weken van tevoren gedaan wordt).

Termijn

 • Een verzoek voor een weekontheffing dient u minimaal 1 week van tevoren aan te vragen. Uw verzoek kan mogelijk worden afgewezen.
 • Een melding voor verruiming van openingstijden dient u tenminste 3 weken van tevoren aan te vragen. Uw verzoek kan mogelijk worden afgewezen. In deze gevallen kunt u in overleg met ons wellicht tot een alternatief komen.

Vragen?

Neem dan contact op met de Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte via het contactformulier of bel met onze klantenservice. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) leest u meer over het toezicht op horeca-inrichtingen in Arnhem.

Met vragen over het opzetten en/of exploiteren van een horecazaak kunt u ook een afspraak maken voor het horecaspreekuur.