Horecaspreekuur

Een horecaondernemer regelt alle zaken met de gemeente via het Horecaspreekuur. U kunt hier ook uw vragen stellen.

Aanvraag

Wilt u een drank- en horecavergunning en/of een exploitatievergunning aanvragen? Dien dan een verzoek voor een telefonische afspraak in via het contactformulier op onze website. 

Tijdens dit gesprek hoort u welke stukken wij van u nodig hebben en aan welke voorwaarden u moet voldoen om een aanvraag voor een drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning in te kunnen dienen.
 
Wij vragen u na dit gesprek om de gevraagde stukken te verzamelen. Zodra uw aanvraag compleet is, kunt u de aanvraag en bijbehorende stukken digitaal of per post indienen.

Voorwaarden

Uw aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Alle leidinggevenden hebben een verklaring Sociale Hygiëne van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH)
  • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder
  • Het gebouw van uw horecazaak voldoet aan inrichtingseisen over de hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten
  • Gaat het om een vereniging of stichting met niet-commerciële doelstellingen? Dan heeft u ook een gewaarmerkt bestuursreglement nodig. Deze waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting tijdens openingstijden altijd wordt gedaan door op dit gebied gekwalificeerde personen. Dit is nodig vanuit het oogpunt van sociale hygiëne.

Bibob-toets

Voor deze vergunningen voeren we de wet Bibob-toets uit. Hiervoor vult u het Bibob-vragenformulier in dat u van ons ontvangt. Wij bekijken het ingevulde vragenformulier, de bijgevoegde bijlagen en raadplegen openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel of het Kadaster. 
 
Vervolgens kan op basis van de wet Bibob de achtergrond van de aanvrager en het bedrijf worden onderzocht (Bibob-onderzoek). Als er bijvoorbeeld een crimineel verleden is of het vermoeden bestaat dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de gemeente de vergunning weigeren. U krijgt bericht wanneer wij zo'n onderzoek doen.