Horecaspreekuur

Een horecaondernemer regelt alle zaken met de gemeente via het Horecaspreekuur. U kunt hier ook uw vragen stellen.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning en/of van een exploitatievergunning kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Arnhem 0900-1809. 
 
De bloktijden waarbinnen een afspraak mogelijk is zijn: dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor een afspraak wordt 1 uur uitgetrokken. 
 
Tijdens dit gesprek zal duidelijk worden welke stukken u aan dient te leveren en aan welke voorwaarden u moet voldoen om een aanvraag voor een drank- en horecavergunning en/of van een exploitatievergunning in te kunnen dienen.
 
Na dit gesprek gaat u de gevraagde stukken verzamelen. Zodra u deze compleet heeft kunt u een afspraak maken om de aanvraag en bijbehorende stukken in te leveren.
 
In ieder geval voldoet u aan de volgende voorwaarden:
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Alle leidinggevenden hebben een verklaring Sociale Hygiëne van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH)
  • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder
  • Het gebouw van uw horecazaak voldoet aan inrichtingseisen over de hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten
  • In geval van verenigingen of stichting met niet-commerciële doelstellingen: een gewaarmerkt bestuursreglement dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting gedurende de openingstijden vanuit het oogpunt van sociale hygiëne altijd geschiedt door op dit gebied gekwalificeerde personen.
Voor deze vergunningen voeren we de wet Bibob-toets uit. Hiervoor moet u het Bibob-vragenformulier invullen dat u van ons ontvangt. Wij bekijken het ingevulde vragenformulier, de bijgevoegde bijlagen en open bronnen zoals de Kamer van Koophandel of het Kadaster. 
 
Vervolgens kan op basis van de wet Bibob de achtergrond van de aanvrager en het bedrijf worden onderzocht (Bibob-onderzoek). Als er bijvoorbeeld een crimineel verleden is of het vermoeden bestaat dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de gemeente de vergunning weigeren. Als zo'n onderzoek wordt gedaan dan krijgt u daar bericht van.  
 
Afspraken voor het horecaspreekuur vinden plaats op het Stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem.