Aanmeld- en registratieplicht voor handelaren en opkopers

Handelt u bedrijfsmatig in tweedehands of ongeregelde goederen? Bijvoorbeeld goud, zilver, sieraden, auto's, (motor)fietsen, telefoons of computers? Dan bent u wettelijk verplicht zich aan te melden bij de gemeente waar u handelt. Voor deze meldplicht kunt u terecht bij het Digitaal Opkopers Loket.

Digitaal Opkopers Loket (DOL) en Digitaal Opkopers Register (DOR)

Om heling tegen te gaan en de markt voor gestolen goederen te verkleinen, geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving. U bent verplicht zich als handelaar te melden bij de gemeente. Dit doet u bij het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Ook moet u een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bijhouden. Hiervoor gebruikt u het Digitaal Opkopers Register (DOR). Het gebruik hiervan is verplicht in Arnhem.

Hoe meldt u zich aan?

Om van het register gebruik te kunnen maken meldt u zich bij het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Dit doet u via de website www.ikbenhandelaar.nl. Als u zich als handelaar heeft gemeld, maakt u op dezelfde website een account aan bij het DOR. Dit kost niets. U ontvangt dan een e-mail met een gebruikersnaam en inlogcode. Hiermee kunt u aan de slag met het DOR. 

Om welke spullen gaat het?

Gebruikte en ongeregelde goederen (bijvoorbeeld antiek en curiosa), metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie moeten worden geregistreerd in het in- en verkoopregister.

Welke gegevens houdt u bij in het DOR?

U moet de volgende informatie in het opkopersregister zetten:

  • het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed
  • de datum van in- en verkoop
  • een omschrijving van het goed (zoals het soort, merk, type en serienummer)
  • de prijs of andere voorwaarden van de in- en verkoop
  • de naam en het adres van degene die het goed heeft verkocht of gekocht.

Legitimatieplicht bij handel in koper

Voor de handel in koper en koperlegeringen geldt een legitimatieplicht. Betaalt u de aanbieder van koper of een koperlegering in contant geld? Dan moet u het nummer, land van herkomst en type identiteitsbewijs van de aanbieder in het opkopersregister zetten.

Toezicht en handhaving

De politie en gemeente controleren steekproefsgewijs opkopers. Ook kunnen we uw register vergelijken met uw inventaris. Heeft u tijdens de controle uw zaken niet op orde? Dan wordt u vaker gecontroleerd en riskeert u een boete of bestuurlijke maatregel. Blijkt achteraf dat u te goeder trouw gestolen artikelen heeft gekocht, dan kunt u de financiële schade verhalen op de heler via Stichting Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA)

Meer informatie

Twijfelt u of uw bedrijf verplicht is om een register bij te houden, of heeft u andere vragen? Neem dan contact op via digitaalopkopersloket@arnhem.nl.