Circulaire economie

In 2050 is Arnhem helemaal circulair. Dat betekent dat we zo met onze producten en grondstoffen omgaan dat we geen afval meer hebben. De leefomgeving zo min mogelijk vervuilen. En onze natuurlijke bronnen, zoals onze bossen, niet kleiner maken en ecosystemen niet aantasten.

Dit betekent dat we samen: 

  • Minder producten gebruiken.
  • Producten langer gebruiken.
  • Producten opnieuw gebruiken of nieuwe producten maken van ‘afval’.  

In een perfecte circulaire economie is er eigenlijk geen afval meer.  

Visie en uitvoeringsprogramma circulaire economie 

Het ‘grote’ doel van een circulaire economie is het bereiken van een meer duurzame wereld. In onze visie vinden we het belangrijk dat we economische, sociale en ecologische waarden met elkaar verbinden. Circulaire economie is hierbij een manier om deze betere wereld te bereiken. Naar aanleiding van het Plan van aanpak ‘Op weg naar een circulair Arnhem’ is een concreet uitvoeringsplan geformuleerd. Hierin staan 4 speerpunten uitgewerkt en staat hoe we de komende jaren naar ons doelstellingen toewerken. 

De 4 speerpunten zijn: 

  1. Initiatieven stimuleren en faciliteren 
  2. Het verminderen van restafval  
  3. Het goede voorbeeld geven 
  4. Ontwikkeling van de stad 

Subsidieregeling circulaire initiatieven

We willen naar een toekomst zonder afval. Heeft u een idee waarmee we een circulair Arnhem dichterbij brengen? Dan kunt u hiervoor misschien subsidie aanvragen. Meer informatie over de subsidie vindt u op de pagina 'Subsidieregeling circulaire initiatieven'.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze pagina nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Ivo Meijer, ivo.meijer@arnhem.nl of Pleun Mekkering, pleun.mekkering@arnhem.nl