Werken aan huis

Een groot deel van de startende ondernemers begint aan huis.

Zij scheppen directe werkgelegenheid en zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling van een wijk. Wij willen starters graag faciliteren. Het is daarom toegestaan een beroep aan huis uit te oefenen. Het gaat om beroepen met een dienstverlenend karakter, zoals:

  • (para-)medische beroepen;
  • juridische beroepen;
  • therapeutische beroepen;
  • ontwerptechnische beroepen en
  • kunstzinnige beroepen

Belangrijk om te weten

We stimuleren de ontwikkeling van atelierwoningen en woon-werkeenheden in de wijken Malburgen, Presikhaaf en Schuytgraaf. Atelierwoningen hebben een werkruimte van 50-80 m² met de nadruk op wonen. Woon-werkeenheden hebben een werkruimte van 110-200 m² met de nadruk op werken.

Voorwaarden

Werken aan huis is aan een aantal voorwaarden verbonden:

  • U mag in uw woonhuis een bedrijf vestigen, als de hoofdfunctie van het huis wonen blijft en het bedrijf niet meer dan 1/3 van het vloeroppervlak in beslag neemt. Ook mag het niet gaan om detailhandel, prostitutie of veel klanten aantrekkende functies. Gaat het om ambachtelijke bedrijvigheid, dan mag dat niet zomaar overal. U mag dus in een achterkamertje of op zolder uw bedrijf uitoefenen, zonder dat u dit aan de gemeente hoeft te melden.
  • Als u meer dan 1/3 van uw woning wilt gebruiken, heeft u een woningonttrekkingsvergunning nodig. Er is dan geen sprake meer van een beroep aan huis en er kan strijdigheid ontstaan met de regels van het bestemmingsplan.
  • De overlast die uw buren en andere omwonenden van uw bedrijf ondervinden, moet zoveel mogelijk beperkt blijven. Het karakter van de woonbuurt moet daarbij zoveel mogelijk behouden blijven. Zorg er dus voor dat er niet te veel klanten aan de deur komen, dat er geen geluidshinder ontstaat van apparaten die u gebruikt en dat er geen verkeers- of parkeerproblemen ontstaan.
  • Beroepen aan huis (zoals bijvoorbeeld een schoonheidssalon) mogen vergunningsvrij een bord plaatsen groot 0,15m2. (30 x 50 cm.). Dit is zo bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Andere situaties zijn vergunningplichtig; de welstandscommissie staat alleen bescheiden onverlichte reclame toe in woonwijken.

Voorwaarde is verder dat het gaat om beroepen, die weinig hinder veroorzaken voor de omgeving. Daarom is een aantal activiteiten uitgesloten van beroepsuitoefening aan huis, zoals detailhandel, horeca, prostitutie, beroepen die milieuoverlast kunnen veroorzaken en activiteiten die primair gericht zijn op opslag en of distributie van goederen.

Vragen?

Voor vragen over werken aan huis kunt u contact opnemen met Omgevingdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA behandelen uw vragen.