Werklocaties

Arnhem beschikt over verschillende uitstekende werklocaties in de stad, verdeeld onder kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Deze locaties bieden ruimte voor zowel grote als kleine ondernemingen.

Door de verschillen in ligging, schaalgrootte, profiel en ‘levensfase’ (van recent ontwikkeld tot geherstructureerd) is er voor vrijwel elk type bedrijf een geschikte locatie te vinden.

Grootste werklocaties in Arnhem

Op de digitale kaart Vestigingslocaties Arnhem vindt u de grootste werklocaties in Arnhem. Deze locaties zijn:

  • Het Broek (40 ha)
  • RijnPark (30 ha)
  • IJsseloord 1 (15 ha)
  • Bakenhof (1,5 ha)
  • De Overmaat (15 ha)
  • Rijkerswoerd (15,5 ha)

Meer informatie over deze werklocaties vind u op www.stab-arnhem.nl . 

Gespecialiseerde en innovatieve werklocaties

Naast de openwerklocaties zijn er een aantal gespecialiseerde en innovatieve werklocaties. Deze locaties richten zich op belangrijke Arnhemse sectoren en versterken het vestigingsklimaat van Arnhem.

Visie Werklocaties en Kantorennota

Arnhem groeit de komende jaren steeds verder. Niet alleen het aantal woningen moet dan meegroeien, ook het aantal banen. Daarvoor zijn aantrekkelijke werklocaties nodig. We hebben als gemeente hiervoor de Visie Werklocaties en de Kantorennota opgesteld. 

In de kantorennota is onder andere gekozen voor het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de kantoormeters in het stationsgebied Arnhem Centraal. In september 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor een bouwkavel bij het station vastgesteld, waarbij de ontwikkeling met een mix van kantoren, wonen en ontmoeten mogelijk wordt gemaakt. De eerste huurder van ART is Advocatenkantoor Dirkzwager

Meer informatie

Voor meer informatie over vestigen op de werklocaties kunt u contact opnemen met de Ondernemersdesk.