Werklocaties

Arnhem beschikt over verschillende uitstekende werklocaties in de stad, verdeeld onder kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Deze locaties bieden ruimte voor zowel grote als kleine ondernemingen.

Door de verschillen in ligging, schaalgrootte, profiel en ‘levensfase’ (van recent ontwikkeld tot geherstructureerd) is er voor vrijwel elk type bedrijf een geschikte locatie te vinden.

Grootste werklocaties in Arnhem

Op de digitale kaart Vestigingslocaties Arnhem treft u de grootste werklocaties in Arnhem aan. Dit zijn:

  • Het Broek (40 ha)
  • RijnPark (30 ha)
  • IJsseloord 1 (15 ha)
  • Bakenhof (1,5 ha)
  • De Overmaat (15 ha)
  • Rijkerswoerd (15,5 ha)

Meer informatie over deze werklocaties vind u op www.stab-arnhem.nl . 

Gespecialiseerde en innovatieve werklocaties

Naast de openwerklocaties zijn er een aantal gespecialiseerde en innovatieve werklocaties. Deze locaties richten zich op belangrijke Arnhemse sectoren en versterken het vestigingsklimaat van Arnhem.

Visie Werklocaties en Kantorennota

Arnhem groeit de komende jaren steeds verder. Niet alleen het aantal woningen moet dan meegroeien, ook het aantal banen. Daarvoor zijn ook aantrekkelijke werklocaties nodig. De gemeente heeft hiervoor een Visie Werklocaties en de Kantorennota opgesteld. Dit onderwerp is op 8 februari besproken tijdens de informatieve- en meningsvormende Politieke avond van de gemeenteraad. De vervolgbehandeling is in maart 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie over vestigen op de werklocaties kunt u contact opnemen met de Ondernemersdesk.