Parkeervergunning bedrijven

Is uw bedrijf gevestigd in Arnhem, dan kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning bedrijven.

online aanvragen

Voorwaarden

Om voor een parkeervergunning voor een bedrijf in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het bedrijf moet gevestigd zijn in één van de volgende wijken: Binnenstad (het gebied tussen de Singels en de Rijnkade), Stationsgebied, Transvaalbuurt, Spijkerkwartier, Spoorhoek, Sint Marten, Burgemeesterskwartier, Heijenoord, Nieuwe Kadekwartier.
  • Er is bij het bedrijf geen parkeervoorziening op eigen terrein.
  • De parkeervergunning voor bedrijven wordt op kenteken uitgegeven. In het digitale parkeerloket kunt u makkelijk zelf het kenteken wijzigen.
  • Per bedrijf en/of per vestigingsadres wordt slechts één parkeervergunning afgegeven, ook al staan er meerdere rechtspersonen op hetzelfde adres ingeschreven.
  • In de Burgemeesterswijk, in Heijenoord, de Transvaalbuurt en het Nieuwe Kadekwartier kunnen twee parkeervergunningen per adres worden verstrekt, onder aftrek van de parkeermogelijkheden op eigen terrein.
  • In het Spijkerkwartier worden per bedrijf en/of vestigingsadres maximaal één bedrijfsvergunning, die 24 uur per dag geldig is, en twee bedrijfsvergunningen die van maandag tot en met zondag van 7 tot 19 uur geldig zijn, verstrekt.
  • Als bedrijf kunt u geen bezoekersparkeervergunning aanvragen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het parkeerservicebureau P1 via telefoonnummer 026 - 377 59 00.

Twee soorten

Er zijn 3 soorten bedrijfsvergunningen;

  1. maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
  2. maandag t/m zondag van 07.00 tot 19.00 uur in het Spijkerkwartier
  3. maandag t/m zondag van 00.00 - 24.00 uur, dus 24/7

Kosten

Een parkeervergunning voor bedrijven kost:

maandag t/m vrijdag 07.00 - 19.00 uur € 307,00 per jaar
maandag t/m vrijdag 07.00 - 19.00 uur € 172,00 per half jaar
maandag t/m zondag 00.00 - 24.00 uur € 522,00 per jaar
maandag t/m zondag 00.00 - 24.00 uur € 277,00 per half jaar

Gegevens wijzigen

Gaat u verhuizen? Geef dit dan door aan de balie van het parkeerservicebureau P1. Het parkeerservicebureau is gevestigd in de parkeergarage Rozet aan de Langstraat 10 te Arnhem. U kunt uw adreswijziging ook doorgeven via parkeerservicearnhem@p1.nl. Er zal dan opnieuw worden beoordeeld of u nog aan de voorwaarden voldoet om de vergunning te krijgen.

Registreert u uw vergunning op kenteken, dan kunt u het kenteken via MijnAccount kosteloos en zo vaak u wenst, wijzigen.

Vergunning beëindigen

Als u uw vergunning wilt beëindigen, kunt u deze inleveren aan de balie van het parkeerbedrijf. De hele niet gebruikte maanden zullen aan u worden terugbetaald.

Gebiedsindeling vergunninghouders

Afhankelijk van het adres van uw bedrijf ontvangt u een parkeervergunning voor een bepaald gebied (sector). Hier kunt u de sectorindeling van vergunninghoudersplaatsen in de gemeente Arnhem bekijken.

Waar mag u parkeren

Afhankelijk van de sector waarvoor u een vergunning heeft, kunt u op verschillende plaatsen parkeren met uw vergunning. Hieronder vindt u per sector een overzicht van de plaatsen waar u mag parkeren:
Sector A: Centrum - betaalde plaatsen - vergunninghoudersplaatsen
Sector B: Lombok - vergunninghoudersplaatsen
Sector C: Heijenoord / Burgemeesterswijk - betaalde plaatsen - Burgemeesterswijk midden uitsluitend op vergunninghoudersplaatsen
Sector D: Spoorhoek - vergunninghoudersplaatsen
Sector E: Spijkerkwartier - vergunninghoudersplaatsen
Sector F: Transvaal - betaalde plaatsen - vergunninghoudersplaatsen
Sector G: Molenkom vergunninghoudersplaatsen
Sector K: St. Marten - vergunninghoudersplaatsen
Sector M: Nieuwe Kadekwartier - betaalde plaatsen

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie