Ontheffing parkeren grote voertuigen

In verband met de leefbaarheid en veiligheid in de stad is het op de meeste plaatsen in Arnhem verboden om een voertuig te parkeren dat - met inbegrip van de lading - een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte heeft van meer dan 2,4 meter.

Op de volgende bedrijventerreinen / industrieterreinen is parkeren van grote voertuigen wel toegestaan:

  • IJsseloord I
  • 't Broek
  • De Kleefsche Waard
  • De Overmaat
  • Rijkerswoerd
  • De Gelderse Poort
  • Bakenhof
  • Parkeerterrein bij de Rijnhal
  • Parkeerterrein Billitonkade aan de Westervoortsedijk 

Zie ook de Kaart parkeren grote voertuigen (pdf, 2,76 MB).

Ontheffing aanvragen 

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een ontheffing te krijgen voor parkeren in gebieden waar een verbod geldt. Hierbij kunt u denken aan mensen die een medisch aangepaste auto hebben en daar afhankelijk van zijn. Er worden geen ontheffingen verleend om bedrijfseconomische redenen. Een ontheffing kunt u schriftelijk aanvragen via het contactformulier.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag voor parkeren met een groot voertuig in gebieden waar een verbod geldt, moet u leges betalen. De kosten van deze ontheffing is € 82. Ook in geval van weigering moet u een deel van de leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Beslistermijn

De beslistermijn is 8 weken, gerekend vanaf de dag na de ontvangstdatum van een complete aanvraag. Bij complicerende, externe factoren mag de gemeente deze termijn eenmalig met 8 weken verlengen.

Contact

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving via het contactformulier of bel met onze klantenservice.