Vergunningen

 • Openbare ruimte

  Arnhem wil een aantrekkelijke centrumstad zijn en daarbij hoort een goed verzorgde openbare ruimte. Venten in de openbare ruimte is deels vergunningsvrij. U heeft wel een standplaatsvergunning nodig als u vanuit een voertuig om kraam goederen of diensten wilt verkopen.

 • Regels bouwen en verbouwen

  Als u gaat (ver)bouwen in Arnhem krijgt u met verschillende wetten en regels te maken. Dat zijn regels die in het omgevingsplan staan, bouwtechnische regels en regels over het uiterlijk van gebouwen. Ook moet u uw buren betrekken bij uw plannen.

 • Voorwerp plaatsen op openbare grond

  U heeft een beroep aan huis en wilt een reclamebordje ophangen aan uw woning. Mag dat? Of u bent winkelier en u wilt een reclamebord of verkooprek buiten op de straat neerzetten. Hoe krijgt u een vergunning?

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Particulieren en bedrijven mogen geen kabels en/of leidingen in openbare grond hebben. Alleen nutsbedrijven en telecombedrijven kunnen voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen.

 • Vuurwerk, opslag en verkoop van

  Voor de verkoop van vuurwerk hoeft u geen (verkoop-)vergunning aan te vragen. Het art. 2.6.2 APV (verkoop consumentenvuurwerk) is komen te vervallen.

 • Evenement organiseren

  Om u op weg te helpen bij de organisatie van uw evenement vindt u op deze pagina informatie over het gemeentelijke beleid, de regels en tips.

Meer vergunningen