Wet Bibob

Vraagt u een horeca- of een bouwvergunning aan? Of is er sprake van een vastgoedtransactie waarbij de gemeente Arnhem partij is? Dan kunnen we een Bibob-onderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek willen we voorkomen dat we criminele activiteiten faciliteren. Ook beschermen we zo de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.

Bibob betekent Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De Wet Bibob regelt dat overheden vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken. U kunt het Bibob-beleid van de gemeente Arnhem terugvinden op www.overheid.nl. 

Wat is de wet Bibob?

Met de Bibob-toets onderzoeken we of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. En dus of er gevaar bestaat voor crimineel misbruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en vastgoedtransacties. We toetsen of er een gevaar bestaat dat er:

  • voordelen uit criminele activiteiten worden benut. Bijvoorbeeld door crimineel geld wit te wassen.
  • strafbare feiten worden gepleegd.

We kunnen een vergunning of subsidie ook weigeren als er een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning of subsidie te krijgen of om de vastgoedtransactie aan te gaan met de gemeente.

Hoe verloopt een Bibob-onderzoek?

Wordt uw aanvraag of vastgoedtransactie aan de Wet Bibob getoetst? Dan moet u een Bibob-formulier invullen en documenten aanleveren. Deze vragen en documenten gaan vooral over de financiering en de zeggenschapsstructuur van uw onderneming. We kunnen extra vragen stellen en aanvullende stukken opvragen als dat nodig is voor de toets. Wanneer u niet alle Bibob-vragen naar waarheid beantwoordt of u weigert informatie aan te leveren, kunnen we uw aanvraag weigeren of er bijvoorbeeld voor kiezen de vastgoedtransactie niet aan te gaan.

Bij twijfel over uw integriteit zal de gemeente ook het Landelijk Bureau Bibob advies vragen over het gevaar van crimineel misbruik. In dat geval stellen we u hiervan de hoogte.

Soms wordt een Bibob-onderzoek niet direct uitgevoerd, maar op een later moment. Bijvoorbeeld als u uw vergunning of subsidie al hebt ontvangen, of als u de aanbesteding al hebt gewonnen.

Wanneer krijgt u te maken met de Wet Bibob?

We voeren in de volgende gevallen een Bibob-onderzoek uit:

  • Exploitatievergunning horecabedrijf
  • Drank- en horeca-vergunning
  • Exploitatie speelautomatenhal
  • Exploitatie prostitutiebedrijf
  • Omgevingsvergunning bouwen of milieu in een zogeheten risicobranche of bij signalen
  • Vastgoedtransacties die vallen onder de zogenaamde risico-categorieen of -gebieden. Of bij signalen
  • Aanbestedingen/overheidsopdracht die vallen onder de zogenaamde risico-categorieen of -gebieden. Of bij signalen
  • Subsidies als er signalen zijn die hier aanleiding toe geven.

Vragen?

Bel 0800-1809 of stuur een e-mail naar bibob@arnhem.nl.