Incidentele geluidsmelding festiviteiten

Wilt u als horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen één keer per jaar een festiviteit organiseren die meer geluid maakt dan de geldende geluidsnormen dan dient u dit bij de gemeente te melden.

De geluidsnormen staan vermeld in het landelijke Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De melding bij de gemeente is geregeld in artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Arnhem.

Belangrijk om te weten

Uiterlijk 1 week van tevoren dient de melding schriftelijk door u gedaan te zijn.

Let op: voor het organiseren van een festiviteit/evenement kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina Evenementenvergunning.

Aanvragen

U kunt hier het meldingsformulier Incidentele geluidsmelding festiviteiten (pdf, 57KB) downloaden, invullen en opsturen naar de afdeling Vergunning en Handhaving, postbus 9200, 6800 HA Arnhem.

Weigering

Een Incidentele geluidsmelding festiviteiten kan geweigerd worden als er gevaar is voor de openbare orde en veiligheid. U wordt op de hoogte gesteld van het voornemen u de verklaring te weigeren. U kunt daarop reageren met uw zienswijze. Uw zienswijze zal worden meegewogen in het definitieve besluit.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing die we hebben genomen over uw eigen aanvraag of over de aanvraag van iemand anders, waar u rechtstreeks bij betrokken bent, kunt u bezwaar maken.

Vragen?

Neem contact op met Afdeling Vergunning en Handhaving via het contactformulier of onze klantenservice.