Incidentele geluidsmelding festiviteiten

Wilt u als horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen één keer per jaar een festiviteit organiseren die meer geluid maakt dan de geldende geluidsnormen dan dient u dit bij de gemeente te melden.

De geluidsnormen staan vermeld in het landelijke Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De melding bij de gemeente is geregeld in artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Arnhem.

Belangrijk om te weten

Uiterlijk één week van tevoren dient de melding schriftelijk door u gedaan te zijn.
Let op: voor het organiseren van een festiviteit/evenement kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft. Nadere informatie kunt u vinden bij Evenementenvergunning.

Aanvragen

U kunt hier het meldingsformulier Incidentele geluidsmelding festiviteiten (pdf 56 Kb) downloaden, invullen en opsturen naar de afdeling Vergunning en Handhaving, postbus 9200, 6800 HA Arnhem.

Weigering

Een Incidentele geluidsmelding festiviteiten kan geweigerd worden als gevaar voor openbare orde en veiligheid in het geding is. U wordt op de hoogte gesteld van het voornemen u de verklaring te weigeren. U kunt daarop reageren met uw zienswijze. Uw zienswijze zal worden meegewogen in het definitieve besluit.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over uw eigen aanvraag of over de aanvraag van iemand anders, waar u rechtstreeks bij betrokken bent, kunt u bezwaar maken.

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.