Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Particulieren en bedrijven mogen geen kabels en/of leidingen in openbare grond hebben. Alleen nutsbedrijven en telecombedrijven kunnen voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen.

Dit proces geschiedt digitaal.

De werkzaamheden voor het leggen van kabels en/of leidingen in de openbare grond dienen uitgevoerd te worden volgens het Handboek kabels en leidingen 2016 (pdf 4 MB) van de gemeente Arnhem. Op de werkzaamheden is ook de bijlage 5 (Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering) uit het wegenbeheerplan van toepassing. U kunt deze hier raadplegen: Verkeersmaatregelen bij Werk in Uitvoering Arnhem (pdf 75 kB).

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening van de gemeente Arnhem.

Aanvragen

NUTS- en Telecombedrijven kunnen de aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen via https://ltc.andes.nl/ltcmv.U heeft hiervoor een inlogaccount nodig. Indien u nog geen account heeft kunt u die aanvragen via https://ltcworld.com/account-aanvragen/ of 088-2100330

Hoe gaat het verder?

Binnen 6 weken na binnenkomst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een reactie. Dit kan zijn in de vorm van een instemmingsbesluit of vergunning, maar het kan ook zijn dat het tracé niet goed is bevonden. Voor tracés minder dan 60 meter ontvangt de aanvrager binnen 2 weken een reactie.
Als het tracé is goedgekeurd en een instemmingsbesluit of vergunning is ontvangen, dan kan binnen een half jaar na afgifte een digitale graafmelding worden gedaan via https://ltc.andes.nl/ltcmv. Na een half jaar is het instemmingsbesluit vervallen. De goedgekeurde melding moet tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn als bewijs dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de gemeente Arnhem.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan voor meer informatie contact opnemen met Sanne van den Berg, Coördinator Kabels & Leidingen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0800-1809.