Melding ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of het dreigen daarvan. Voorbeelden van ongewone voorvallen zijn: brand, explosie, ongevalstoring in het productieproces of storing in de voorzieningen.

De Wet Milieubeheer (artikel 17.2) verplicht bedrijven tot melding van ongewone voorvallen. Degene die het bedrijf leidt, waarin zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, meldt dit via Milieuklacht Gelderland.