Openbare ruimte

Arnhem wil een aantrekkelijke centrumstad zijn en daarbij hoort een goed verzorgde openbare ruimte. Venten in de openbare ruimte is deels vergunningsvrij. U heeft wel een standplaatsvergunning nodig als u vanuit een voertuig om kraam goederen of diensten wilt verkopen.

Om de openbare ruimte voor iedereen prettig toegankelijk te houden, hanteert de gemeente een aantal spelregels.

OGOG

Als u een object in de openbare ruimte plaatst, kan dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte beïnvloeden of de veiligheid van anderen in gevaar brengen. Om de openbare ruimte in Arnhem op orde te houden, hanteert de gemeente een aantal spelregels. Meer informatie vindt u onder Gebruik openbare ruimte (OGOG).

Standplaatsvergunning

Als u vanuit een voertuig of kraam diensten of goederen wilt verkopen, aanbieden of verstrekken op een voor publiek toegankelijke plaats in de openlucht dan heeft u een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van Arnhem. Meer informatie vindt u onder Standplaatsvergunning.

Venten

Sinds 1 januari 2010 is venten in Arnhem vergunningvrij, echter met uitzondering van het door burgemeester en wethouders aangewezen gebied van Jansstraat, Grote Oord, Rijnstraat, Vijzelstraat, Ketelstraat, Land van de Markt, Roggestraat en vijftig meter in alle zijstraten vanaf deze winkel-as. In dit gebied mogen ook geen samplingacties plaatsvinden. Meer informatie vindt u onder Venten.