Standplaatsvergunning

Als u vanuit een voertuig of kraam diensten of goederen wilt verkopen, aanbieden of verstrekken op een voor publiek toegankelijke plaats in de openlucht dan heeft u een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van Arnhem. Het beleid is vastgelegd in de Notitie Beleid Standplaatsvergunningen 2015 (pdf, 106kB). Een markstandplaatsvergunning valt niet onder dit beleid.

Verschillende soorten standplaatsen

De gemeente maakt onderscheid tussen vaste standplaatsen (voor ambulante handel op een vaste dag in de week), tijdelijke of incidentele standplaatsen, seizoensstandplaatsen (voor de verkoop van oliebollen, kerstbomen of ijs) en promotiestandplaatsen (voor een commercieel of ideëel doel).

Locaties standplaatsen

In Arnhem zijn de locaties voor de standplaatsen vastgesteld. Een overzicht van de standplaatslocaties vindt u in de Notitie Beleid Standplaatsvergunningen 2015.

De locaties voor promotiestandplaatsen in de binnenstad zijn: Willemsplein, Johnny van Doornplein, Jonas Daniel Meijerplaats en het Land van de Markt. Het Land van de Markt is alleen beschikbaar voor ideële doeleinden. 

Vaste standplaatsen

Wilt u een vaste standplaats innemen op gemeentegrond dan moet u naast een standplaatsvergunning ook een huurovereenkomst afsluiten met  de afdeling Vastgoedmanagement van de gemeente Arnhem. Voor meer informatie over de privaatrechtelijke overeenkomst kunt u contact opnemen met Dilara Sancak van Vastgoedmanagement via dilara.sancak@arnhem.nl of het Vastgoedservicepunt via 026 3773700 / vastgoedbedrijf@arnhem.nl. Een overzicht van de vaste standplaatslocaties en de beschikbaarheid daarvan vindt u terug op het Vastgoedplein

Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.

Kosten

 • Een standplaatsvergunning voor commerciële doeleinden kost € 217 (Legesverordening 2021).
 • Voor ideële doeleinden berekent de gemeente geen leges.
 • Voor vaste standplaatsen op gemeentegrond moet huur worden betaald.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

 1. Dien een aanvraag standplaatsvergunning in bij de gemeente:
  Digitaal aanvragen
   
 2. De gemeente stuurt u een bericht van ontvangst. Mocht na controle van uw aanvraag blijken dat er nog stukken ontbreken, dan wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.
   
 3. De gemeente publiceert uw aanvraag op www.overheid.nl.
   
 4. Afhankelijk van de situatie wordt uw aanvraag ter advisering voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en/of externe partijen zoals politie en brandweer.

Binnen hoeveel tijd krijgt u uitsluitsel?

Met inachtneming van de adviezen en eventuele zienswijzen moet de afdeling Vergunningen binnen acht weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend een besluit nemen. De gemeente kan deze termijn in uitzonderlijke gevallen met nogmaals acht weken verlengen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Een vergunning treedt in werking zodra deze verleend is.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0800 - 1809.