Standplaatsvergunning

Als u vanuit een voertuig of kraam diensten of goederen wilt verkopen, aanbieden of verstrekken op een voor publiek toegankelijke plaats in de openlucht dan heeft u een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van Arnhem. Het beleid is vastgelegd in de Notitie Beleid Standplaatsvergunningen 2015.pdf. Een markstandplaatsvergunning valt niet onder dit beleid.

Verschillende soorten standplaatsen

De gemeente maakt onderscheid tussen vaste standplaatsen (voor ambulante handel op een vaste dag in de week), tijdelijke of incidentele standplaatsen, seizoensstandplaatsen (voor de verkoop van oliebollen, kerstbomen of ijs) en promotiestandplaatsen (voor een commercieel of ideëel doel).

Locaties standplaatsen

In Arnhem zijn de locaties voor de standplaatsen vastgesteld. Een overzicht van de standplaatslocaties vindt u in de Notitie Beleid Standplaatsvergunningen 2015.

De locaties voor promotiestandplaatsen in de binnenstad zijn: Willemsplein, Johnny van Doornplein, Jonas Daniel Meijerplaats en het Land van de Markt. Het Land van de Markt is alleen beschikbaar voor ideële doeleinden. 

Tot 1 oktober 2020 verlenen wij geen standplaatsvergunningen voor promotieplekken in de binnenstad. Dit vanwege de drukte in de binnenstad in relatie tot de 1,5m maatschappij.

Vaste standplaatsen

Wilt u een vaste standplaats innemen op gemeentegrond dan moet u naast een standplaatsvergunning ook een huurovereenkomst afsluiten met  de afdeling Vastgoedmanagement van de gemeente Arnhem. Voor meer informatie over de privaatrechtelijke overeenkomst en de beschikbaarheid van de vaste standplaatslocaties kunt u contact opnemen met Rita Kleijwegt van Vastgoedmanagement via rita.kleijwegt@arnhem.nl of het Vastgoedservicepunt via 026 3773700 / vastgoedbedrijf@arnhem.nl.

Voor alle andere vragen over standplaatsen kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.

Kosten

Een standplaatsvergunning voor commerciële doeleinden kost € 217,00 (Legesverordening 2020).
Voor ideële doeleinden berekent de gemeente geen leges.

Voor vaste standplaatsen op gemeentegrond moet huur worden betaald.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Stap 1: Dien een aanvraag standplaatsvergunning in bij de gemeente:

De gemeente Arnhem werkt met een nieuw systeem, wat mogelijk maakt om uw aanvraag beter te volgen en efficiënter af te handelen. Door deze overgang is het voor bedrijven tijdelijk niet mogelijk om via e-herkenning een vergunning aan te vragen. Dit betekent dat u bij een aanvraag uw bedrijfsgegevens moet invullen en dat u het formulier tijdens het invullen niet tussentijds kunt opslaan.

Digitaal aanvragen
 

Stap 2: De gemeente stuurt u een bericht van ontvangst. Mocht na controle van uw aanvraag blijken dat er nog stukken ontbreken, dan wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3: De gemeente publiceert uw aanvraag op www.overheid.nl.

Stap 4: Afhankelijk van de situatie wordt uw aanvraag ter advisering voorgelegd aan gemeentelijke afdelingen en/of externe partijen zoals politie en brandweer.

Binnen hoeveel tijd krijgt u uitsluitsel?

Met inachtneming van de adviezen en eventuele zienswijzen moet de afdeling Vergunningen binnen acht weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend een besluit nemen. De gemeente kan deze termijn in uitzonderlijke gevallen met nogmaals acht weken verlengen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Een vergunning treedt in werking zodra deze verleend is.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0800 - 1809.