Straatartiest

Binnen de gemeente Arnhem bent u vrij om ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden, dan wel muziek ten gehore te brengen mits u geen overlast veroorzaakt.

Voor het gebied in en rondom de binnenstad, winkelcentrum Kronenbrug, parkeergarage Kronenburg en het Croydonplein gelden echter specifieke voorwaarden.

Voorwaarden

Het gebied in en rondom de binnenstad, winkelcentrum Kronenburg, parkeergarage Kronenburg en het Croydonplein is door de burgemeester aangewezen als gebied waar het slechts is toegestaan muziek ten gehore te brengen indien en voor zover men zich daarbij houdt aan de in artikel 2.1.4.2, eerste lid van de APV opgenomen voorwaarden:

  • er mag geen gebruik worden gemaakt van geluidversterkende apparatuur, trommels en slaginstrumenten;
  • er mag geen muziek ten gehore worden gebracht tussen 23.00 en 09.00 uur;
  • er mag geen muziek ten gehore worden gebracht door een groep van personen die uit meer dan 6 personen bestaan;
  • er mag geen muziek ten gehore worden gebracht op een terras waarvoor een vergunning is verleend;
  • degene of de groep die muziek ten gehore brengt, verplaatst zich minstens eenmaal per 10 minuten over een afstand van minstens 100 meter.

Deze voorwaarden gelden ook voor het exploiteren van een draaiorgel.