Vuurwerk, opslag en verkoop van

Voor de verkoop van vuurwerk hoeft u geen (verkoop-)vergunning aan te vragen. Het art. 2.6.2 APV (verkoop consumentenvuurwerk) is komen te vervallen.

Opslag

Voor de opslag van (consumenten)vuurwerk moet u wel een omgevingsvergunning Milieu aanvragen of een melding Milieubeheer doen, afhankelijk van de grootte van de opslagruimte.

Aanvraag

Voor meer informatie over de opslag van vuurwerk of het doen van een melding Milieubeheer kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA behandelen uw vragen verder.