Inzien openbare bekendmakingen en bezwaar maken

Hier wordt uitgelegd hoe u openbare bekendmakingen kunt inzien en hoe u bezwaar kunt maken.

Inzien

Onze verordeningen en besluiten publiceren wij op www.overheid.nl. U kunt de openbare bekendmakingen met de bijbehorende stukken ook op afspraak inzien bij de gemeente Arnhem of Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Zienswijze

U bent in de gelegenheid om, binnen de genoemde periode in de openbare bekendmaking, uw zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar te maken. Stuur uw zienswijze schriftelijk ter attentie van het bestuursorgaan dat het verzoek in behandeling heeft naar: gemeente Arnhem, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Bezwaarschrift

Wanneer u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit en het is mogelijk daartegen bezwaar te maken. Vanaf de datum waarop het besluit bekend is gemaakt, heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening tegen een goedgekeurd bestemmingsplan moet u zich richten tot: de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie www.rechtspraak.nl.