Persberichten

Alle persberichten van de gemeente op een rij. Journalisten vinden hier contactinformatie.

 • Meer dan 10% extra bomen laatste 3 jaar in heel Arnhem

  17 mei 2024 Bomen

  Het is steeds zichtbaarder, Arnhem wordt groener. Op 1 januari 2020 stonden er nog 42.185 bomen geregistreerd. Op 1 januari 2023 zijn dat 46.687 stuks. Dat is een stijging van meer dan 10 procent. De flinke stijging blijkt uit de bomenevaluatie van de gemeente.

 • Gemeente Arnhem en COA sluiten overeenkomst over permanente opvang van 1700 asielzoekers

  07 mei 2024 Arnhem

  Arnhem gaat op termijn 1700 vluchtelingen duurzaam opvangen en heeft daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) getekend. Met deze overeenkomst, uniek in Nederland, levert Arnhem een flinke bijdrage in de permanente opvang van vluchtelingen. Daarnaast vangt Arnhem op korte termijn 250 extra vluchtelingen op in hotels.

 • Marcouch sluit drugspand Steenstraat en hennepkwekerij Molenbeekstraat voor 3 maanden

  03 mei 2024

  Deze week zijn op last van burgemeester Marcouch 2 woningen in Arnhem 3 maanden gesloten vanwege overtreding van de Opiumwet. Het drugspand in de Steenstraat ligt in het Spijkerkwartier en de professionele hennepkwekerij van rond 300 planten aan de Molenbeekstraat ligt in de omgeving van de Velperweg.

 • Gemeente Arnhem krijgt Bewegend Bos

  02 mei 2024 Johnny van Doornplein

  De komende 2 jaar zijn er meerdere groepen bomen in bakken te vinden die door de stad heen verplaatst worden. Met dit tijdelijke en verplaatsbare bos kunnen Arnhemmers ervaren wat een groene buitenruimte doet. De bomen komen op plaatsen waar bewoners, ondernemers of de gemeente zelf het idee hebben dat ze iets toevoegen aan de leefbaarheid. Zijn Arnhemmers blij met bomen op die plek? Dan kijkt de gemeente wat ze kan doen om de plek blijvend te vergroenen.

 • De rode loper gaat uit voor Museum Arnhem

  30 april 2024 De rode loper gaat uit voor Museum Arnhem

  Meer groen in plaats van asfalt en beton, kunst op de route en veilige oversteekpunten. Een greep uit de stappen die gemeente Arnhem wil zetten om van de verbinding tussen station Arnhem Centraal en Museum Arnhem een aantrekkelijke route te maken. De verbeteringen zijn vastgelegd in de aan de gemeenteraad aangeboden ‘Visie Rode Loper naar Museum Arnhem’.

 • Burgemeester Marcouch verrast 15 Arnhemmers met koninklijke onderscheiding

  Koninklijke onderscheiding voor 15 Arnhemmers

  Vandaag ontvingen 15 Arnhemmers een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Marcouch. De gelauwerden hebben de onderscheiding ontvangen vanwege hun jarenlange, belangeloze inzet voor de samenleving.

 • Gemeente Arnhem houdt koers ondanks grote financiële uitdagingen

  25 april 2024 Overzichtsfoto Arnhem

  De geplande korting op de inkomsten die gemeenten krijgen vanuit de Rijksoverheid en aanhoudende inflatie en hoge prijzen, dwingt ook de gemeente Arnhem tot bezuinigingen. Uit de Perspectiefnota Arnhem blijkt dat deze nodig zijn voor een sluitende begroting in 2025. Tegelijkertijd blijft de gemeente investeren in de toekomst van de stad.

 • Arnhem neemt extra maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren

  25 april 2024 Vogels in natuurgebied rondom Arnhem

  Uitbreiding van de Dierenartskostenregeling Gelrepas, zodat meer huisdieren van mensen met een beperkt budget goede zorg ontvangen. Meer ruimte voor diersoorten die gebruikmaken van Arnhemse gebouwen, zoals vogels en vleermuizen. En de oprichting van ‘Dierenbuddy in Arnhem’ in samenwerking met de Dierenbescherming. Deze en andere ambities legt de gemeente Arnhem vast in de nieuwe Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2024-2025.

 • Acceptatie van LHBTIQ+-inwoners in Arnhem daalt

  24 april 2024

  Lhbtiq+-inwoners in in Arnhem voelen zich minder geaccepteerd dan enkele jaren geleden. In geloofsgemeenschappen, op school en bij sportverenigingen is de acceptatie bovendien lager dan in de rest van Gelderland. Inwoners met een biculturele achtergrond maken zich dubbel zorgen na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, waarvan de uitkomst zowel invloed had op hun biculturele identiteit als op hun lhbtiq+-identiteit. Dat blijkt uit een onderzoek dat het college van B&W deze week naar de raad stuurt.

 • Presikhaaf 3: een groene, verbonden en leefbare wijk, klaar voor de toekomst

  24 april 2024

  Een groene wijk waarin bewoners graag naar buiten gaan en elkaar ontmoeten. Meer woningen voor starters en senioren die zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Veiligere buurten en langzamer verkeer. Maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen als ankers in de wijk. Kortom: een fijne wijk waar bewoners trots op zijn en blijven. In de gebiedsvisie Presikhaaf 3, door het college aangeboden aan de gemeenteraad, staat beschreven wat er in Presikhaaf 3 gaat gebeuren om de wijk klaar te maken voor de toekomst.