Persberichten

Alle persberichten van de gemeente op een rij. Journalisten vinden hier contactinformatie.

 • Meer schoolfruit, meer groentesnacks, gezondere leefstijl. Arnhem gaat verder met JOGG

  19 januari 2022

  Arnhem blijft meedoen met het JOGG-netwerk. JOGG heeft als doel om de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken en zo de jeugd te helpen gezonder op te groeien. Op woensdag 19 januari ondertekenden wethouder zorg Roeland van der Zee en MT-lid van JOGG Caroline Peeck de partnerovereenkomst waardoor de samenwerking nu voor onbepaalde tijd wordt voortgezet.

 • Shop & Go parkeerplaatsen blijven

  19 januari 2022

  De 21 Shop & Go parkeerplaatsen rondom het winkelgebied in het centrum van Arnhem blijven. Uit de evaluatie blijkt dat ze goed gebruikt worden en nauwelijks tot extra zoekverkeer leiden. Dat heeft het college van B&W vandaag besloten. De Shop & Go parkeerplaatsen zijn verdeeld over zes locaties rond het voetgangersgebied. Je kunt er maximaal 30 minuten parkeren.

 • Campagne wijst Arnhemmers met geldzorgen de weg

  17 januari 2022

  Arnhem wil dat inwoners met geldzorgen, de juiste weg naar hulp kennen en die stap naar hulp ook durven te zetten. Daarom loopt van januari tot en met maart 2022 de campagne ‘Hulp bij geldzorgen’. Met de campagne hoopt de gemeente ook het taboe dat rust op het hebben van schulden te doorbreken.

 • Minder dak- en thuisloze jongeren in Arnhem en betere doorstroming uit opvang

  11 januari 2022

  Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Arnhem is sinds 2019 gedaald en ruim 80% van de dakloze jongeren in de opvang, stroomt daar binnen 3 maanden weer uit. Dit zijn belangrijke resultaten van het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van VWS waar Arnhem als één van de 14 pilotgemeenten aan deelnam.

 • College mikt met afvalkoers op schonere stad en beter afval scheiden

  11 januari 2022

  Een schone stad waar afval scheiden vanzelfsprekend is, dat willen burgemeester en wethouders bereiken met Arnhem schoner, de afvalkoers voor de jaren 2022-2026, die het college ter vaststelling naar de gemeenteraad heeft gestuurd.