Alle nieuwsberichten RSS icoon

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Arnhem van de afgelopen maand.

 • Gemeente coulanter bij terugvordering van schulden bij inwoners

  03 juni 2020

  De gemeente Arnhem neemt extra maatregelen om te voorkomen dat bij inwoners schulden ontstaan door gemeentelijke belastingen of onterecht ontvangen uitkeringen. Dat staat in de brief die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad stuurt. Met deze maatregelen voorkomen we zoveel mogelijk dat inwoners door toedoen van de gemeente onnodige schulden maken. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 juli.

 • Op weg naar een aardgasvrij Arnhem

  03 juni 2020

  Arnhem moet net als de rest van Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Vorig jaar heeft de gemeente daarvoor de 'wijkgerichte aanpak energietransitie' vastgesteld. In 2021 moet dat resulteren in een plan, de transitievisie Warmte, waarin per Arnhemse wijk wordt aangegeven welk alternatief voor aardgas er wordt gekozen en wanneer daar sprake van kan zijn.

 • Werk & inkomen voortaan binnen de wijk geregeld

  02 juni 2020

  Arnhemmers die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering worden met ingang van 1 juni in hun eigen wijk geholpen door een vast en vertrouwd contactpersoon. Het cluster werk & inkomen van de gemeente is daarvoor grondig gereorganiseerd. Het cluster is opgedeeld in zes gebiedsteams. Dat maakt een persoonlijkere werkwijze mogelijk. Met elke inwoner die afhankelijk is van inkomensondersteuning van de gemeente, wordt gekeken wat de belemmeringen zijn om aan het werk te kunnen en hoe de gemeente kan helpen bij het wegnemen van die belemmeringen.

 • Per 1 juni 12.00 2020 nieuwe noodverordening van kracht

  30 mei 2020

  Op vrijdag 29 mei tekende Ahmed Marcouch, Burgemeester van Arnhem en voorzitter van de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, de nieuwe noodverordening. De noodverordening gaat over de versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 1 juni, 8 juni en 15 juni

 • Arnhem bindt strijd aan met seksuele intimidatie

  29 mei 2020

  Sissen, nafluiten, uitschelden, vieze gebaren en ongewenste aanrakingen: in Arnhem geeft 63% van de ondervraagde vrouwen aan dit een of meerdere keren te hebben meegemaakt op straat. Dit blijkt uit recent onderzoek van Upgrade 4 You in opdracht van de gemeente naar seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat.

 • Fontein gaat weer aan op vernieuwde Blauwe Golven

  29 mei 2020

  290 parkeerplaatsen op geheel vernieuwde Blauwe Golven. De Oude Kraan en het Roermondsplein worden opgeknapt. De fontein in oude glorie hersteld. Meer groen en meer bomen om de golven heen. Een freestyle skate- en bmx-park onder de Mandelabrug. Dit en meer staat in het voorstel 'Blauwe Golven' dat het college van B&W aan de raad heeft aangeboden.

 • Gemeente Arnhem start met de evaluatie van het asielzoekerscentrum Elderhoeve in Elden

  28 mei 2020

  Bijna vijf jaar geleden ging het asielzoekerscentrum (azc) Elderhoeve van start. We spraken toen met omwonenden af dat er na vijf jaar een evaluatie plaatsvindt. Deze evaluatie gaat nu van start. Vanwege het coronavirus is evalueren tijdens een bijeenkomst niet mogelijk. We stuurden daarom enquêtes naar omwonenden. Daarnaast plannen we ook met een aantal omwonenden gesprekken in. De uitkomsten van de evaluatie nemen we mee in de beslissing over het wel of niet voorzetten van het azc op deze locatie.

 • Praat mee over Arnhem!

  03 juni 2020

  Heeft u ideeën over de stad Arnhem? Welk onderwerp verdient volgens u meer aandacht? Laat het de gemeenteraad horen!

 • Sociaal Hospitaal helpt Arnhemse probleemgezinnen op de rit

  27 mei 2020

  Hoe krijg je je leven weer op de rit als je rond de armoedegrens leeft? Als je geen werk en veel schulden hebt? En als gezinsleden psychische klachten hebben? Met op de koop toe opvoedproblemen bij de kinderen? Honderdvijftig Arnhemse gezinnen die gebukt gaan onder deze 'giftige cocktail' van problemen krijgen de komende twee jaar specialistische hulp om hieruit te komen en zo een beter leven te krijgen. Dat heeft het college van B&W deze week besloten. Het Instituut Publieke Waarden gaat deze hulp, het 'sociaal hospitaal', verlenen.

 • Arnhem treft maatregelen voor gastvrije en veilige ontvangst bezoekers

  27 mei 2020

  Met onder andere hulp van City Hosts, extra ruimte voor terrassen en aanduidingen op het wegdek bereidt de gemeente Arnhem zich voor op het moment waarop onder andere horeca, musea en culturele instellingen de deuren weer mogen openen. Deze maatregelen dragen er aan bij dat bezoekers van de stad in Arnhem veilig een terrasje kunnen pakken of kunnen komen winkelen. Als ondernemers, bewoners en bezoekers van de stad de aanwijzingen samen naleven wordt het niet te druk, kan iedereen goed 1,5 meter afstand houden en wordt het virus verder ingedamd.

 • Subsidieregeling voor de aanschaf van luchtmeters

  26 mei 2020

  Om de Arnhemse luchtkwaliteit nog beter in beeld te brengen, heeft de gemeente een subsidieregeling in het leven geroepen. Kern van de regeling is dat Arnhemmers die een luchtmeter aanschaffen en de meetgegevens beschikbaar stellen, een deel van de aanschafkosten vergoed krijgen. Het gaat om een vergoeding van 17,50 euro per meter. In totaal is er voor deze regeling 10.000 euro beschikbaar, wat neerkomt op ruim 570 luchtmeters.

 • Nieuw asfalt weggedeelte Amsterdamseweg richting centrum

  25 mei 2020

  Van dinsdag 26 mei tot en met zaterdag 6 juni krijgt het weggedeelte van de Amsterdamseweg richting het centrum nieuw asfalt. Ook worden de bestaande drempels ter hoogte van de Pels Rijckenstraat verwijderd. Overdag blijft de Amsterdamseweg normaal toegankelijk voor alle verkeer.

 • Landelijke campagne tegen huiselijk geweld in coronacrisis

  12 mei 2020

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn een nieuwe campagne gestart tegen huiselijk geweld. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld.

 • Huiselijk geweld melden via apotheek

  12 mei 2020

  Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken.

 • Nieuwe noodverordening per 11 mei 2020: meer mogelijkheden voor sport, recreatie en contactberoepen.

  11 mei 2020

  Op 11 mei heeft de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch, een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening is gebaseerd op de versoepelde maatregelen die de rijksoverheid op 8 mei aangekondigd heeft. In de noodverordening is o.a. geregeld dat de kappers weer open mogen. Ook bezoek aan bibliotheken, dierenparken, natuur- en pretparken en zwembaden is per 11 mei weer toegestaan. In de noodverordening van 29 april was al geregeld dat kinderen weer naar de basisschool en kinderopvang mogen per 11 mei.

 • Arnhemse zwemliefhebbers ontvangen Koninklijke Onderscheiding

  09 mei 2020

  Wilma Filippo (1957) en Yvonne Heus - Kloos (1962) kregen vanochtend een telefoontje van burgemeester Ahmed Marcouch met de boodschap dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Bijzondere boom, met een bijzonder verhaal

  06 mei 2020

  Welke Arnhemse boom moet volgens u de boom van het jaar worden? Kent u een bijzondere boom met een bijzonder verhaal, nomineer deze boom dan voor de (Europese) Boom van het jaar verkiezing.