Alle nieuwsberichten RSS icoon

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Arnhem van de afgelopen maand.

 • Op weg naar een inclusievere organisatie

  25 februari 2021

  We werken als gemeente dag en nacht om onze stad nog mooier te maken. We maken gebruik van de kracht van onze stad en sluiten aan bij wat onze inwoners en bedrijven vinden. Om dat te kunnen realiseren willen we als gemeente een diverse, inclusieve organisatie zijn waar iedereen zich thuisvoelt en vanuit eigen competenties een bijdrage kan leveren aan onze prachtige stad.

 • Eerste integrale onderzoek ter wereld naar een stadsbreed, toekomstbestendig en flexibel elektriciteitssysteem

  24 februari 2021

  Hoe kunnen we lokale congestieproblemen op het elektriciteitsnet verminderen en de landelijke energiemarkten meer flexibiliteit bieden? Met de energietransitie komt ons elektriciteitssysteem namelijk voor unieke uitdagingen te staan. Vanaf 1 april 2021 werken partners in Utrecht, Arnhem en Delft in het samenwerkingsproject ROBUST aan een robuust, flexibel en toekomstbestendig elektriciteitssysteem voor hele stadsregio’s.

 • Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

  24 februari 2021

  Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen.

 • Wadi Cattepoelseweg voorkomt wateroverlast en uitdroging

  18 februari 2021

  In de middenberm van de Cattepoelseweg ter hoogte van het viaduct wordt vanaf begin maart 2021 begonnen met de aanleg van een wadi. Een wadi is een opvanggeul voor water. Deze geul zorgt er voor dat water beter de bodem in kan zakken. Zo komt er meer water in de grond waardoor planten en bomen in tijden van droogte minder snel uitdrogen. Een ander voordeel van zo’n 'zaksloot' is dat het riool minder belast wordt bij hevige regen.

 • Gemeente organiseert nog twee online spreekuren over afval

  18 februari 2021

  Op donderdag 25 februari en dinsdag 9 maart vinden nog twee online spreekuren over het Arnhemse afvalbeleid plaats. Van 19.30 tot 20.30 uur kunnen Arnhemmers vragen stellen over alles wat te maken heeft met afval. Wethouder Cathelijne Bouwkamp zal in deze online sessie proberen de vragen die worden gesteld te beantwoorden.

 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-buurtje Witte Wilgen in de verkoop

  18 februari 2021

  Op donderdag 1 april 2021 gaat een perceel voor het nieuwe Schuytgraafse buurtje 'De Witte Wilgen' in de verkoop. Het is de bedoeling dat in deze buurt huizen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gebouwd.

 • Digitaliseringsvouchers voor mkb-bedrijven regio Arnhem-Nijmegen

  17 februari 2021

  Mkb-ondernemers uit de regio Arnhem-Nijmegen kunnen vanaf 1 maart 2021 vouchers aanvragen voor hulp bij digitalisering, bijvoorbeeld om een webwinkel op te starten of app te ontwikkelen. Vanaf 23 februari zijn er ook gratis webinars over de mogelijkheden en kansen in digitalisering. Hiermee ondersteunen de deelnemende gemeenten in de regio bedrijven die zich met digitalisering willen versterken.

 • Arnhem steekt 14 miljoen in betere en groenere leefomgeving

  16 februari 2021

  De gemeente Arnhem gaat circa 14 miljoen euro reserveren voor projecten in Arnhem-Oost, Kronenburg en het centrum. Dat heeft het college van B&W deze week besloten. Het is een concrete invulling van de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis. 'Wethouder financiën Ronald Paping: 'De projecten zijn een combinatie van verduurzaming, het verbeteren en vergroenen van de leefomgeving. Zo maken we ook woningbouw mogelijk. Daarnaast leveren ze een extra economische impuls en extra werkgelegenheid op. Binnen een jaar moeten de werkzaamheden starten.'

 • Ahmed Marcouch nieuwe voorzitter The Economic Board

  11 februari 2021

  Arnhemse burgemeester, het nieuwe gezicht van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen: “Vergeet onze middenstanders niet, het geheim van goede banen zit in de connectie tussen kennis en kunde. Ook het midden- en kleinbedrijf moet kind aan huis zijn bij de wetenschap en grote bedrijven.”

 • Arnhem wil meer verschillende planten en dieren in de stad

  10 februari 2021

  Op 14 plekken in de stad gaat de gemeente Arnhem bijhouden hoe het gaat met de ontwikkeling van de natuur. Via deze 'Living Labs' wordt er structureel bijgehouden hoe het gaat met de flora en de fauna op die plekken. Deze en nog veel meer maatregelen staan te lezen in de Arnhemse biodiversiteitsagenda die het college van burgemeester en wethouders heeft opgesteld. Net als in de rest van de wereld staat ook in Arnhem de biodiversiteit onder druk. De gemeente wil met deze agenda de stad aantrekkelijker maken voor meer soorten planten en dieren.

 • Meld zorgelijke situaties bij de VGGM

  09 februari 2021

  Tijdens deze extreem koude dagen, gaat in Arnhem het vorstprotocol in. Daarmee willen gemeente en de samenwerkende opvangvoorzieningen en instellingen voorkomen dat daklozen in winterse perioden onvoldoende beschermd de dag en de nacht doorbrengen. Het vorstprotocol kent twee fasen.

 • Persverklaring college van B&W inzake 'Onafhankelijk feitenonderzoek inclusiviteitsrapport'

  05 februari 2021

  Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders heeft Bureau Strated Consulting opdracht gegeven een onafhankelijk feitenonderzoek te doen naar de gebeurtenissen rondom een inclusiviteitsrapport van de universiteit van Tilburg. Doel was een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gang van zaken rondom dit rapport. Het college heeft het feitenonderzoek vandaag naar de gemeenteraad gestuurd. Het college onderschrijft de conclusies en omarmt de aanbevelingen.

 • TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood

  05 februari 2021

  De gemeente gaat de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uitvoeren. Op dit moment is er nog niet veel bekend over de regeling. Wij houden u op de hoogte!

 • Online workshop ‘Kachel stoken zonder overlast’ voor de inwoners van Arnhem

  05 februari 2021

  Op dinsdag 16 februari en op woensdag 24 februari, van 19.30 -21.00 uur, kunnen de inwoners van Arnhem deelnemen aan de online workshop ‘Kachel stoken zonder overlast’. De workshop is onderdeel van het project Schone Lucht Arnhem.

 • Opnieuw uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

  03 februari 2021

  De gemeente geeft ondernemers opnieuw uitstel voor het betalen van gemeentelijke belastingen. Het gaat om de onroerendzaakbelasting, rioolheffing en toeristenbelasting. Wethouder Financiën Ronald Paping: 'De coronacrisis is nog niet voorbij. Ondernemers die het moeilijk hebben, willen we zo de helpende hand bieden.'

 • Arnhem investeert in extra banen en ontzorgt werkgevers in coronatijd

  02 februari 2021

  Nog deze maand gaan in Arnhem de eerste kandidaten - van in totaal 21- aan de slag ter ondersteuning van toezichthouders in de openbare ruimte. Het gaat om tijdelijke coronabanen tot uiterlijk donderdag 1 juli 2021. Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om op deze manier sectoren te ondersteunen waar de werkdruk door corona groter is dan normaal, zoals zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving. De gemeente Arnhem wil een deel van de tijdelijke coronabanen op 1 juli 2021 omzetten in een structurele baan als buurtconciërge. Een andere manier om Arnhemmers juist in deze periode aan werk te helpen is De Werkbrigade. Inwoners die moeilijk aan de slag komen, kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar in dienst treden bij Stichting aan de Slag van Scalabor en vanuit daar worden gedetacheerd. Werkgevers kunnen op deze manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek (blijven) bieden op de arbeidsmarkt, terwijl zij ontlast worden voor wat betreft de administratieve werkgeverslasten.

 • Campagne moet taboe op schulden doorbreken en inwoners helpen

  28 januari 2021

  Vandaag start de Arnhemse campagne 'Geldzorgen, samen komen we eruit!' De campagne is gericht op jongeren tussen 18 en 27 jaar en ondernemers die in geldproblemen zijn gekomen of dreigen te komen. Met de campagne hoopt de gemeente het taboe van schaamte te doorbreken bij Arnhemmers met geldzorgen en hen te verwijzen naar de juiste en snelste manier van dienstverlening. De campagne start op 28 januari 2021.

 • Belastingdienst kan gegevens gedupeerden delen voor hulp door gemeente

  27 januari 2021

  De gemeente Arnhem krijgt op korte termijn de mogelijkheid om contact op te nemen met inwoners die in problemen zijn geraakt door de toeslagenaffaire van de belastingdienst. Eerder leek dat niet mogelijk door de wet op de privacy. Inmiddels is er een oplossing gevonden waarbij de Belastingdienst gemeenten machtigt, waardoor deze contact kunnen leggen met gedupeerden in hun eigen gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de benodigde handtekeningen voor deze machtiging gezet. Zodra de gemeente Arnhem de gegevens heeft, gaat een speciaal team begin februari 2021 starten met het leggen van de contacten. Dit multidisciplinaire team kan hulp bieden op diverse leefgebieden.

 • WerkloonT: nieuwe tool neemt financiële onzekerheid weg

  27 januari 2021

  Als mensen die een bijstandsuitkering ontvangen aan het werk gaan, verandert hun financiële situatie. Soms kan dat negatief uitvallen, bijvoorbeeld doordat mensen dan net niet meer in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen, of als extra kosten moeten worden gemaakt voor kleding of reizen naar het werk. Dat risico maakt dat mensen het spannend vinden om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. Financiële onzekerheid werkt drempelverhogend. Consulenten werk & inkomen van de gemeente Arnhem werken daarom sinds deze maand met nieuwe tool: WerkloonT van Stimulansz. Hiermee kan nauwkeurig worden bekeken wat de financiële effecten zijn voor een inwoner die uitstroomt vanuit de uitkering naar werk.