Alle nieuwsberichten

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Arnhem van de afgelopen maand.

 • Arnhem verwelkomt 22 Nederlanders 13 november 2019 naturalisatieceremonie 12-11-2019 II

  Als afsluiting van de naturalisatieprocedure heeft wethouder Ronald Paping op dinsdag 12 november jl. tijdens de naturalisatieceremonie de eed of belofte afgenomen waardoor 22 Arnhemmers het Nederlanderschap hebben verkregen.

 • Malafide advertentieverkoop gemeentegids 12 november 2019

  We krijgen meldingen binnen dat bedrijven en instellingen door malafide organisaties/personen worden benaderd om te adverteren in de stadsgids/gemeentegids.

 • Duizenden betaalbare woningen nodig 08 november 2019

  De regio Arnhem-Nijmegen heeft dringend behoefte aan meer betaalbare woningen, met name in de steden Arnhem en Nijmegen. Tot 2030 moeten er 3.400-3.900 woningen per jaar bijgebouwd worden, waarvan het merendeel sociale huur of betaalbare koop. Dat blijkt uit het Woningmarktonderzoek, dat in opdracht van de regio Arnhem-Nijmegen werd uitgevoerd. Het rapport werd vandaag gepresenteerd.

 • Leerlingen brengen gevaren van mensenhandel in beeld op Instagram 07 november 2019 Gastles mensenhandel door Moviera

  Gemeente Arnhem wil het bewustzijn over mensenhandel en het voorkomen van slachtoffers vergroten. Het herkennen van signalen kan levens redden. Met name jongeren zijn kwetsbaar voor deze vorm van criminaliteit. Met een Instagramactie gaan scholieren aan de slag met dit thema. Op die manier maken we samen een vuist tegen mensenhandel.

 • Arnhemse aanpak lachgas nu al een succes 07 november 2019

  Sinds de aankondiging van het lachgasverbod zijn zes van de acht Arnhemse horecazaken gestopt met de verkoop ervan. Dat blijkt uit de handhavingscontroles van de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Bij twee horecazaken in het uitgaansgebied constateerden de handhavers dat zij nog lachgas verkopen. Bij die uitbaters ligt spoedig een last onder dwangsom op de deurmat.

 • Deel Oranjestraat in november 9 dagen afgesloten 07 november 2019

  Supermarkt Hoogvliet aan de Utrechtseweg gaat op 28 november open. De bouw is klaar, de inrichting gaat nu beginnen. Voor de inrichting zijn zo'n 50 lange vrachtwagens nodig. Om dat goed te laten verlopen wordt de Oranjestraat tussen de Alexanderstraat en de Utrechtseweg op enkele dagen in november afgesloten voor autoverkeer.

 • 24 extra voetbalvelden voor Koniks en Galloways op Meinerswijk 06 november 2019 Galloway in Meinerswijk

  De kuddes van Konikspaarden en Galloway-runderen in Meinerswijk hebben er vanaf nu 12 hectare meer graasland bij. Dat kan, omdat de gemeente nu beheerder is van een groter aaneengesloten natuurgebied van in totaal zo'n 155 hectare. Door een wildrooster te verplaatsen en afrastering aan te leggen, kunnen de twee kuddes nu in een groter gebied grazen.

 • Arnhemse moeders staan op tegen radicalisering 01 november 2019

  12 moeders uit de Arnhemse wijk Malburgen ontvingen vandaag uit handen van burgemeester Marcouch het certificaat van Oumnia Works. De afgelopen maanden leerden de moeders wat zij kunnen doen en hoe zij signalen beter herkennen als jongeren afglijden en radicaliseren.

 • Arnhem valt in de prijzen 31 oktober 2019 Uitreiking nederland schoon

  Een mooie opsteker voor Arnhem: een prijs voor Winkelcentrum Presikhaaf. Volgens Nederland Schoon is Winkelcentrum Presikhaaf de grootste stijger als het gaat om schone winkelcentra. Bezoekers gaven het winkelcentrum een 7,5 als rapportcijfer. Een vol punt hoger dan vorig jaar toen het winkelcentrum een 6.5 kreeg. Arnhem klom sowieso op de ranglijst met schone winkelcentra van plek 31 naar plek 18.

 • Arnhemse Week van Respect 31 oktober 2019

  Respect is iets van iedere dag, maar is helaas nog niet altijd, overal en voor iedereen vanzelfsprekend. In de Week van Respect, van 4 tot en met 10 november, besteden we in Arnhem extra aandacht aan dit thema.

 • Gemeente gaat 40% minder CO2 uitstoten 30 oktober 2019

  Wethouder Jan van Dellen heeft woensdagmiddag in Den Haag een estafettestokje in ontvangst genomen waarmee symbolisch het startschot is gegeven voor een verdere verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Arnhem heeft als stad forse ambities als het gaat om duurzaamheid en wil als organisatie het goede voorbeeld geven. Het doel is om de CO2 uitstoot de komende vijf jaar te reduceren met 40%.

 • Week van de Pleegzorg 2019 30 oktober 2019

  De Week van de Pleegzorg wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd van 30 oktober t/m 6 november. Met de jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst.

 • Burgemeester Marcouch sluit drugswoning 30 oktober 2019

  Burgemeester Marcouch sluit per direct een woning aan de Stadhoudersstraat in Arnhem. Vorige week werd bij een doorzoeking in de woning een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. De doorzoeking vond plaats naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek. In de afgelopen weken werd Arnhem al geconfronteerd met meerdere dumpingen van drugsafval. "De gevaren en risico's voor mens en mileu zijn groot", aldus burgemeester Marcouch.

 • Vervanging asfalt fietspad Cattepoelseweg 30 oktober 2019

  Het asfalt op het fietspad Cattepoelseweg wordt vervangen. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd.

  Fase 1: van dinsdag 5 november om 6.00 uur tot en met donderdag 7 november 17.00 uur.
  Fase 2: van dinsdag 12 november 6.00 uur tot en met donderdag 14 november 17.00 uur.

 • Arnhem koestert zijn bomen 29 oktober 2019

  Het belang van bomen in Arnhem is groot en neemt alleen maar toe. Denk maar aan de verkoeling die bomen brengen op een warme dag. Of de bijdrage die bomen leveren aan schone lucht omdat ze fijnstof afvangen en CO2 opnemen. Om het toenemende belang van bomen te onderstrepen is er een nieuw bomenbeleid gemaakt.

 • Inventarisatie op Camping Arnhem: 96 nieuwe inwoners 29 oktober 2019

  Vandaag heeft de gemeente Arnhem samen met de provincie, de belastingdienst en de politie een inventarisatieactie gehouden op Camping Arnhem. De sfeer was rustig en de mensen werkten mee. De meeste bewoners van de camping hadden begrip voor de actie. Doel van de actie was om in beeld te krijgen hoeveel mensen er op de camping verblijven en onder welke omstandigheden.

 • Arnhem bant verkoop lachgas volledig uit 29 oktober 2019

  Arnhem krijgt als eerste gemeente een totaalverbod op de verkoop van lachgas. Het verbod gold al op straat in het centrum en tijdens evenementen. Nu gaan we ook de verkoop in horeca aanpakken.

 • Grote inventarisatie op Camping Arnhem 29 oktober 2019

  Vandaag voert de gemeente Arnhem samen met de provincie, de belastingdienst en de politie een grote inventarisatie uit op Camping Arnhem. Doel van de actie is om goed in beeld te krijgen wie er op Camping Arnhem nu precies verblijven en onder welke omstandigheden.

 • Loek de Knegt benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau 25 oktober 2019

  Loek de Knegt is tijdens de Algemene Ledenvergadering van vv Eendracht Arnhem benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. Hij kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem.

 • Gebouw Vlindertuin voor sociaal ondernemers en kunstenaars 24 oktober 2019

  Het voormalige schoolgebouw van de Vlindertuin in de wijk Geitenkamp gaat plaats bieden aan sociaal ondernemers en kunstenaars die een relatie met de wijk hebben. Met dat voorstel komt het college van burgemeester en wethouders tegemoet aan een wens vanuit de wijk. Er is grote behoefte aan werkervaringsplekken en ontmoetingsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is er behoefte aan ateliers voor kunstenaars.

 • Ambitieuze visie schulddienstverlening: iedere inwoner schuldenvrij 22 oktober 2019

  Door een ingrijpende gebeurtenis in de financiële problemen komen: het kan iedereen overkomen. De effecten van schulden op het leven van mensen zijn groot en het is niet eenvoudig om zonder hulp uit de problemen te komen. Dat gegeven is een belangrijke basis voor de nieuwe visie schulddienstverlening. Deze visie is vandaag door het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd.

 • Arnhemmers verdeeld over vuurwerk 22 oktober 2019

  Ruim 50 procent van de inwoners geniet van vuurwerk en 40 procent vermijdt het zo veel mogelijk. 6 op de 10 Arnhemmers ervaren in een bepaalde mate overlast en 40 procent ervaart dit niet. Eensgezindheid is er wel over strengere handhaving op het afsteken van vuurwerk buiten de afsteektijden. Een meerderheid wil dat. Dit zijn enkele van de uitkomsten van het vuurwerkonderzoek.

 • Onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte 22 oktober 2019

  De komende weken vindt er in delen van Arnhem onderzoek in de ondergrond plaats naar de mogelijkheden van aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis van SCAN, de organisatie die het onderzoek voor de Rijksoverheid uitvoert.

 • Drugsafval 18 oktober 2019

  Vandaag is voor de tweede keer in drie dagen tijd drugsafval gedumpt in Arnhem. Woensdag bij de Drielse dijk. Vandaag langs de Schelmseweg en de grond is hier mogelijk verontreinigd. De maatschappelijke kosten, risico’s en impact als gevolg van deze (georganiseerde) criminaliteit zijn groot.