Alle nieuwsberichten RSS icoon

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Arnhem van de afgelopen maand.

 • Steeds meer Arnhemmers vinden werk of zetten stappen in die richting

  28 september 2021

  Het aantal mensen in de bijstand in Arnhem is verder gedaald. Dit aantal daalde in absolute cijfers al sinds 2018, maar het laatste jaar daalt het aantal uitkeringen ook relatief, vergeleken met gemeenten die ongeveer even groot zijn. Dit blijkt uit (o.a.) de bestuursrapportage Doorbraak naar Werk die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad stuurde. B&W geven aan dat de daling enerzijds het gevolg is van economische ontwikkelingen. Anderzijds concludeert het college voorzichtig dat de nieuwe werkwijze die de gemeente sinds juni 2020 hanteert, vruchten afwerpt. Door de inspanningen van partners als Scalabor, Centrum voor Activerend Werk en het Werkgeverservicepunt, zetten bovendien ook mensen die al langer geen werk hebben, stappen richting werk.

 • Begroting 2022: Arnhem investeert in jeugd

  28 september 2021

  We hebben veel bereikt voor Arnhem. Door de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis hebben we eraan bijgedragen dat Arnhem sterker uit de crisis komt. We helpen meer Arnhemmers aan werk. Overal in de stad worden steeds meer maatregelen voor klimaatadaptatie zichtbaar. We investeren in de jeugd en in de stad. Dat is mogelijk omdat de financiële positie van Arnhem is verbeterd.

 • Gratis verhuur-app voor Arnhemse verhuurders

  27 september 2021

  De gemeente Arnhem biedt verhuurders van kamers en woningen 2 jaar lang gratis een app, waarmee zij het beheren van woningen makkelijker en vooral beter en veiliger kunnen regelen. Met deze 'KKVV-app' kunnen huurders makkelijker klachten indienen of bijvoorbeeld vocht en schimmel te melden. Ook wil de gemeente verhuurders helpen te voldoen aan de eisen van goed verhuurderschap. Met als doel: betere en veilige woningen voor huurders.

 • Strooiploegen testen materiaal en routes

  24 september 2021

  Aanstaande zaterdag 25 september rijden 11 voertuigen met sneeuwschuivers en strooimachines door Arnhem. Niet omdat het glad wordt, maar om goed voorbereid te zijn op het moment dat dat wel zo is. Al het materiaal dat nodig is voor gladheidsbestrijding wordt zaterdagochtend droog getest. Verder worden de strooiroutes gereden om te controleren of de machines daar zonder problemen langs kunnen. Soms is ergens een verkeerssituatie gewijzigd, is er een paaltje geplaatst of hangt er een tak laag. Kleine veranderingen in de inrichting van de weg kunnen het voor een sneeuwschuiver behoorlijk bemoeilijken. Daarom vindt elk jaar direct na ze zomer een test plaats.

 • Arnhemse daklozen verhuizen naar eigen kamer

  24 september 2021

  40 Daklozen die in Arnhem werden opgevangen op een cruiseschip, verhuizen per 1 oktober naar andere locaties in de stad waar zij, als zij daaraan toe zijn, worden voorbereid op zelfstandig wonen. Opvang vindt plaats in een- of tweepersoonskamers, net als op het schip. De ervaring leert dat wanneer daklozen in de opvang rust krijgen, zij eerder toe zijn aan het werken aan hun herstel. Vanuit die gedachte was in de stad reeds de beweging 'Van Opvang naar Wonen' gestart. De situatie van voor corona, waar daklozen met drie tot zes mensen op een kamer verbleven, is verleden tijd.

 • Controle op bedrijventerrein IJsseloord 1 in de strijd tegen ondermijning en criminaliteit

  24 september 2021

  Afgelopen donderdag 23 september vond er op het bedrijventerrein IJsseloord 1 een actie tegen criminaliteit en ondermijning plaats. Een interventieteam ging tijdens deze controle dag langs bij verschillende ondernemers. Naast het handhaven en controleren van de veiligheid, had de actie ook als doel om preventief met ondernemers in gesprek te gaan.

 • Nieuw voorstel voor huisvesting Lauwersgrachtalliantie

  24 september 2021

  Het college van burgemeester en wethouders gaat een nieuw voorstel maken voor de huisvesting van het Stadstheater, Toneelgroep Oostpool en Introdans. In december besloot de gemeenteraad te investeren in een toekomstbestendige, bij voorkeur gezamenlijke, huisvesting van deze drie instellingen. Zowel het Stadstheater als Toneelgroep Oostpool en Introdans hebben problemen met de huidige huisvesting. Tijdens de uitwerking van de plannen in een programma van eisen bleken de geschatte kosten op te lopen tot meer dan 100 miljoen euro. Dit past niet binnen de door gemeenteraad vastgestelde financiële kaders, ook het college acht dit bedrag te hoog. Het college bereidt nu een nieuw voorstel voor. Op dit moment worden daarvoor verschillende varianten bestudeerd. Naar verwachting landt een aangepast voorstel in november bij de gemeenteraad.

 • Werkzaamheden Westervoortsedijk

  Vanaf 4 oktober 2021 start aannemer NTP in opdracht van de gemeente met de herinrichting van de Westervoortsedijk, Zevenaarseweg en Oude Zevenaarseweg. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een busbaan, nieuwe bushaltes en vernieuwing van de fietspaden.

 • Herdenkingstoespraak ter gelegenheid van De slag om Arnhem

  17 september 2021

  Vrijdagavond 17 september hield burgemeester Ahmed Marcouch een toespraak tijdens van de herdenking van De Slag om Arnhem.

 • Burgemeester Marcouch sluit woning ingericht voor hennepkwekerij

  16 september 2021

  Op donderdag 16 september heeft burgemeester Ahmed Marcouch een woning aan de Van Goghstraat in Arnhem gesloten. De woning in de wijk de Hoogkamp was volledig in gebruik voor de teelt van hennep en werd niet bewoond.

 • Arnhems Meisje voor Hans de Vroome

  13 september 2021

  Als blijk van grote waardering voor zijn inzet voor de stad Arnhem, ontving voormalig wethouder Hans de Vroome vandaag een Arnhems Meisje uit handen van burgemeester Ahmed Marcouch.

 • Themabijeenkomsten nieuw actieplan VN-Verdrag Handicap

  09 september 2021

  Hoe zorgen we ervoor dat Arnhem de best mogelijke stad wordt voor mensen met een beperking of chronische ziekte? Want dat is wat we als gemeente willen en waarom we het VN-verdrag handicap hebben ondertekend.

 • Burgemeester Marcouch sluit twee panden vanwege drugsvondsten

  08 september 2021

  Burgemeester Marcouch heeft afgelopen week twee panden gesloten in verband met de aanwezigheid van drugs. Het gaat om een woning aan de Johan de Wittlaan en een woning aan de Parkstraat. De sluitingen staan los van elkaar maar zijn beide onderdeel van een offensief tegen criminele activiteiten in de wijk.

 • 7x Streetart NK Tegelwippen. Wip je mee?

  07 september 2021

  Op 7 plekken in Arnhem is streetart aangebracht op plekken waar veel verharding (asfalt en steen) is weggehaald of waar op korte termijn verharding weg gaat. Met minder verharding en meer groen in de stad kunnen we het veranderende klimaat beter aan. Met de streetart willen Arnhem Klimaatbestendig en de gemeente Arnhem inwoners attenderen op het NK Tegelwippen.

 • Arnhem krijgt ouderwets oudemannen- (en -vrouwen) hofje

  03 september 2021

  In de Middeleeuwen was het een normaal verschijnsel: het oudemannenhofje, of het begijnenhofje. Woningen rond een binnentuin voor een specifieke doelgroep: oude mannen, lekenzusters of gepensioneerde gildemeesters: de hofjes. Arnhem krijgt nu ook zo'n hofje: speciaal voor 55-plussers. Een wens van zeventiende-eeuwse Arnhemmer Huybert van Olden, uit wiens nalatenschap het hofje betaald wordt. Vrijdag 3 september ondertekenen wethouder wonen Ronald Paping samen met Huib en Rudolf van Olden namens de stichting Huybert van Olden de overeenkomst die dit hofje mogelijk maakt.